Leven, wonen en ontspannen.
Zie wat er gebeurt in onze wijk!

Zienswijze aardwarmte Ammerlaan
                                              verder>>
Sponsor-actie-PLUS-
Het-resultaat !!          verder>>

Snelweg door kern Pijnacker?

Nee het gaat niet om een vierbaans snelweg door Pijnacker,   verder>>

Pinkeltje uit boom bevrijd!
Op de plek waar jaren geleden kleuterschool Pinkeltje stond,                               verder>>

 

ALg. Leden Verg.  ( ALV)

Uitnodiging A.L.V 2021.   verder >>

A.L.V. 2020In dit corona jaar is er geen A.L.V. vergadering gehouden.

In de bestuursvergadering van 8 juni hebben wij besloten dit jaar geen A.L.V. te organiseren,      verder >>

VERSLAGEN BESTUUR

Op 15 september zijn de reguliere vergaderingen van de Wijkvereniging Noord na de zomervakantie weer van start gegaan. Deze keer werd er bij DSVP vergaderd.                            verder>>

Agenda 

 

Nieuwsbrieven


Actueel nieuws!Zienswijze aardwarmte Ammerlaan

Even een mail om u allen te informeren over het besluit van het bestuur om namens de wijkvereniging de zienswijze te ondersteunen, die als bijlage toegevoegd is.

Velen van jullie zullen deze kaart van het ministerie van Economische zaken en Klimaat hebben ontvangen.
Ter inzage ligt een ontwerp-instemmingsbesluit voor een mijnbouwvergunning voor de volgende 30 jaar om in dit gebied aardwarmte op te mogen pompen.
In onze wijk maken de flatbewoners al gebruik van de aardwarmte via Ammerlaan. De kans bestaat, wanneer iedereen van het gas af moet, dat de mogelijkheid geboden wordt gebruik te maken van het aardwarmtenet van Ammerlaan.
Het is belangrijk dat alles zo goed mogelijk geregeld wordt. Vooral de veiligheid en de risico’s (zie Groningse gasveld) en de informatie naar de bewoners van betrokken wijken of zelfs de hele gemeente.