Pijnacker, 15 juni 2020

Beste leden,

Wij hopen van harte dat het met uw gezondheid goed gaat en dat het ook zo blijft. Deze brief is een vervolg op onze brief aan u van 30 april 2020.

Het betreft nu uitsluitend het volgende punt:

Algemene ledenvergadering;

In de bestuursvergadering van 8 juni hebben wij besloten dit jaar geen Algemene ledenvergadering meer te organiseren, omdat wij ten 1ste statutair voor 30 juni moeten besluiten of er dit jaar nog een ledenvergadering wordt gehouden en ten 2de er nog geen zicht is of het door de regering wordt toegestaan om met meer dan 30 leden bijeen te komen en of er dan een locatie beschikbaar is.

De stukken voor de ALV treft u bij deze mail of brief.Indien deze stukken vragen/opmerkingen bij u oproepen verzoeken wij u dit aan ons te melden via het e-mailadres  secretaris@pijnacker-noord.nl, zodat wij uw vragen/opmerkingen kunnen beantwoorden. Onze leden die niet over een e-mailadres beschikken krijgen alle stukken op papier thuis gestuurd en wij verzoeken hen hun vragen/opmerkingen te sturen aan Secretaris Wijkvereniging Pijnacker Noord. p/a Tilanussingel 7, 2641 VA PIJNACKER.

Dit zijn de hierboven bedoelde stukken.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 4 maart 2019;

Jaarverslag 2019;

Baten en lasten 2019/Balans per 31 december 2019 en Begroting 2020 (bijlage 3);

Verslag Kascommissie en benoeming nieuwe Kascommissie;

Bestuurssamenstelling:

Koos van der Elst treed af als secretaris /bestuurslid en blijft als adviseur de renovatie tot medio dit jaar begeleiden. Per 1 september is Jaap Roos teruggetreden als webmaster/ adviseur en is zijn plaats ingenomen door Wouter van Goor.

Nu er geen ALV wordt gehouden is benoeming door u, van Wouter van Goor als webmaster/ adviseur, niet direct mogelijk. Wij stellen u dan ook voor dat zonder tegenbericht, u akkoord bent met deze benoeming.

Zolang er nog geen vervanger voor Koos van der Elst, als secretaris, is gevonden is Koos bereid deze functie tot uiterlijk de ALV van 2021 te vervullen. Mocht er in deze tussenliggende fase een vervanger worden gevonden zullen wij u daarvan direct op de hoogte stellen.

Mocht één van u zich geroepen/aangesproken voelen deze taak van Koos over te nemen, meldt u dit dan op bovenomschreven wijze.


Namens het Bestuur van de Wijkvereniging Pijnacker Noord.


Koos van der Elst, Secretaris.

Bouw van Casa Vita is gestart!

  In de wijk Pijnacker Noord, aan de Meidoornlaan, gaan wij in 2023 en 2024 het woonproject Casa Vita
  realiseren.
  Casa  Vita biedt een thuis aan een gevarieerde doelgroep. Van jong tot oud en verschillende
  gezinssamenstellingen.  
  Variërend van singles en jonge stellen, tot empty nesters en actieve senioren.  
  Casa Vita heeft alles in zich om een gezellige, bruisende woonomgeving te worden, waar iedereen zich
  thuis voelt.
  Gedeelde ruimtes, binnen en buiten, vormen een belangrijk onderdeel van Casa Vita.
  Zo zijn in het omliggende  Meidoornpark diverse doorlooproutes vanuit de omgeving opgenomen.
  Met knusse zitplekken waar bewoners en omwonenden elkaar kunnen ontmoeten voor een gezellig
  praatje. 
  De collectieve binnentuin vormt het hart van Casa Vita. Hier pluk je samen een bos veldbloemen voor de
  huiskamer of ontspan je er met een yoga mat. In de hobbykas kweek je groentes met elkaar of maak je
  gebruik van deelgereedschap.
  Wist je dat er ruim 12 duizend vaste planten, 180 strekkende meter haag, 80 heesters en meer dan 40
  nieuwe bomen in Casa Vita komen?

Lees verder wat de bouwplannen zijn...