Beste, geachte leden van de wijkvereniging Pijnacker-Noord,

Hopelijk gaat het met jullie allemaal goed en kunnen veel mensen weer genieten van een redelijk normale situatie. Hoewel ook in onze omgeving nog af en toe een besmetting met het Coronavirus opduikt. Helemaal weg is het nog niet, al lijkt dat soms wel zo. 

In januari leek het nog allemaal niet zo gunstig en besloten wij als bestuur dat een ALV in maart zeker nog niet mogelijk zou zijn. Leo, onze penningmeester, is wel een jaarafrekening gaan maken en Dick, onze secretaris is gaan schrijven aan een jaarverslag. In maart moesten we toen weer een beslissing nemen of een ALV in mei of uiterlijk juni haalbaar zou zijn.

Wij konden niet in de toekomst kijken en wilden zo voorzichtig mogelijk zijn. 

Tot onze verbazing en ook vreugde bleek in april dat, vanwege het mooie voorjaar, een minder besmettelijke variant van het virus en de vele boosters opeens alle maatregelen verdwenen als sneeuw voor de zon. Nederland was daar wel heel snel mee, maar gelukkig is het goed gegaan. 
Voor het bestuur, waar we ook nog een extra vacature hebben, was het niet meer mogelijk nog weer te schakelen en alsnog een ALV te organiseren in juni. 
Misschien zijn er mensen, die bereid zijn het bestuur te komen versterken. Dat is hard nodig!
Ook dit jaar sturen wij alle leden de jaarstukken op.

   Jaarverslag A.L.V. 2021 (pdf) 

   Baten en lasten 2021. (pdf)

   Verslag Kascommisie. (pdf)

Voor vragen zijn wij via de mail, telefoon of via de website te bereiken. Voor leuke ideeën voor nu of voor de toekomst natuurlijk ook.
Ons plan is wel om, net als vorig jaar in het najaar weer een gezellige en informatieve bijeenkomst te organiseren. Wij denken nu zelf aan informatie over de energietransitie voor onze wijk. Mocht iemand een ander idee hebben, laat het horen. 

We wensen iedereen een hele fijne en gezonde zomer toe. Ga zoveel mogelijk opstap en ontmoet familie en vrienden. Het kan weer!

Wij hopen veel leden in het najaar weer te zien, als dat verantwoord kan.

Vriendelijke groeten van het hele bestuur,

Petra Graafland, voorzitter.

0629301574

Gezocht !Bestuursleden voor de vereniging.

De wijkvereniging Pijnacker-Noord is destijds opgericht toen de gemeente onze wijk ging renoveren. Daarin heeft de wijkvereniging veel zeggenschap gehad. Ondanks dat het lang heeft geduurd is de wijk naar volle tevredenheid opgeleverd. Toen kwam de coronaperiode waardoor er allerlei activiteiten niet konden doorgaan en ligt het wijkgebeuren een beetje in een slaaptoestand.

Er zijn verschillende bestuursleden geweest die zich hebben ingezet voor de ontwikkeling van de wijk. In 2021 was er al een vacature en nu zijn er nog twee bestuursleden mee gestopt. Het bestuur bestaat nog maar uit drie leden en dat is veel te weinig. We zijn dus naarstig op zoek naar drie enthousiaste leden die ons bestuur willen komen versterken.

Is uw nieuwsgierigheid nu gewekt dan kunt u contact op nemen via de website met de secretaris Dick Grootenboer.