Eerste gemeentelijke cultuuravond op 21 mei 2019

Overgenomen van de gemeentelijke website www.pijnacker-nootdorp.nl

Cultuur brengt samen en draagt bij aan een gevoel van saamhorigheid. Het college wil graag het culturele veld en geïnteresseerde inwoners betrekken bij de totstandkoming van de cultuurnota.

Volgens de ambitie uit het hoofdlijnenakkoord 2018-2022 van dit college is de gemeente Pijnacker-Nootdorp bezig met het vormgeven van een cultuurnota.

Cultuuravonden

Dat doen we bijvoorbeeld door het organiseren van twee cultuuravonden. De eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 21 mei van 19.30 uur tot 21.30 uur. U bent vanaf 19.00 uur welkom in het Parochiehuis, Oostlaan 38a te Pijnacker.

Tijdens deze bijeenkomsten staan onder meer de volgende vragen centraal:

 • Welke kansen zien we voor cultuur in de komende jaren en welke ambities horen daarbij?
 • Welke mogelijkheden zien we voor meer afstemming en samenwerking?

Bent u verhinderd, maar wilt u wel van u laten horen of heeft u vragen? Benadert u dan de beleidsadviseur cultuur; Marcella Delissen, e-mail: m.delissen@pijnacker-nootdorp.nl

Aanmelden

U kunt zich digitaal aanmelden via het digitale aanmeldformulier. Mocht u gezamenlijk komen, wilt u dan alle deelnemers individueel aanmelden?

Geplaatst in Berichten | Een reactie plaatsen

Bomenbuurt kiest kleur

De Bomenbuurt krijgt een opknapbeurt. In het najaar worden alle huizen geverfd. Bewoners mogen zelf kiezen welke kleur zij op hun gevel willen hebben. Zaterdag 13 april organiseerde Rondom Wonen, samen met de gemeente, de bibliotheek en jeugdwerk, een bijeenkomst om de kleur uit te komen kiezen. In de weken daarvoor hadden bewoners al uit 10 kleuren kunnen kiezen. Nu ging de keuze tussen 5 kleuren.

Het was een geanimeerde bijeenkomst. Er was koffie, thee, een koekje en limonade en snoepjes voor de kinderen. Er werd ook een enquête gehouden over de leefbaarheid in de wijk.

Voor de kinderen waren er vogelnestkastjes die ze konden verven en versieren.

In het najaar wordt er ook nog een activiteit voor kinderen georganiseerd waarbij ze panelen mogen ontwerpen en beschilderen. Die panelen komen te hangen op de hoekhuizen van de straten van de bomenbuurt en de Acacialaan. Maar daarover later meer ………

Bomenbuurt1
Geplaatst in Berichten | Een reactie plaatsen

Samenvatting bestuursvergadering 18 maart 2019

Tijdens de bestuursvergadering van de wijkvereniging op 18 maart 2019 zijn de volgende punten besproken:

 • De overname van het rouwcentrum van De Laatste Eer door de Bridge verenigingen is bijna rond. Het college van B&W is akkoord met de garantstelling.  Nu moet de Raad nog akkoord gaan..
 • De Algemene Ledenvergadering duurde te lang. Wij zullen er samen op toezien dat dit niet meer voorkomt.
 • Er is kennisgemaakt met met Moniek Wibier als de nieuwe ecoloog. Zij werkte hiervoor voor de stad Delft. Zij is blij hier met meer natuurlijk groen te maken te hebben.
 • De renovatie van de Bomen- en Berkenbuurt vordert goed. De Lijsterbeslaan is bijna klaar en met de Prunuslaan is een begin gemaakt.

Geplaatst in Vereniging | Een reactie plaatsen

Samenvatting bestuursvergadering 12 februari 2019

 • De overname van het rouwcentrum van De Laatste Eer door de Bridge verenigingen zit nog geen schot in. De gemeente Pijnacker stelt zich niet garant als de Stichting nog niet is opgericht en alle leden die een geldelijke toezegging hebben gedaan, dit nog niet op schrift hebben bevestigd.
 • De Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden op 4 maart 2019 om 20.00 uur in De Acker. Na de huishoudelijke zaken zal na de pauze het onderwerp “Pijnacker Noord op weg naar een aardgasvrije toekomst met isolatie maatregelen en energiebesparing ” worden ingeleid en besproken door Ger Vriethoff namens de gemeente en Hilbrand Does (Energiemanager bij Energiegigant).
 • De 3 nieuwe gebouwen van Rondom Wonen aan de Thorbeckelaan zijn opgeleverd door de aannemer en inmiddels bijna allemaal bewoond
Geplaatst in Berichten, Sociale cohesie, Vereniging | Een reactie plaatsen

Samenvatting bestuursvergadering 15 januari 2019

Tijdens de bestuursvergadering van de wijkvereniging op 15 januari 2019 zijn de volgende punten besproken:

 • De overname van het rouwcentrum van De Laatste Eer door de Bridge verenigingen wordt heel erg moeilijk. De gemeente Pijnacker stelt zich niet garant op basis van een taxatie. Er komt een nieuwe taxatie. Het betekent wel dat de Verenigingen nu voor veel meer eigen geld zullen moeten zorgen om alsnog voor de gemeentegarantie in aanmerking te komen.
 • Een tweetal bestuursleden hebben met wethouder Hennevanger een afspraak om op 18 januari een aantal zaken de wijk betreffende door te spreken.
 • De Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden op 4 maart 2019 om 20.00 uur in De Acker. Na de huishoudelijke zaken zal na de pauze het onderwerp “milieu, CO2, energie en warmtenet” worden ingeleid en besproken.
 • De werkgroep sociaal zal binnenkort in een nieuwe samenstelling van start gaan.
Geplaatst in Berichten, Vereniging | Een reactie plaatsen

Heeft u ook een brief van Avalex ontvangen?

Heeft u ook een brief van Avalex ontvangen?

Heeft u ook een brief van Avalex ontvangen en geen belangstelling voor de blauwe container omdat u bijvoorbeeld uw oude kranten al spaart voor de kerk of de sportvereniging? Stuur een berichtje naar de gemeente. Zie bijgaand artikel op Pijnacker-Nootdorp actueel!

https://pijnacker-nootdorp-actueel.nl/bezwaar-tegen-papierbak-in-de-tuin/” .

Geplaatst in Berichten | Reacties uitgeschakeld voor Heeft u ook een brief van Avalex ontvangen?

Samenvatting bestuursvergadering 17 december 2018

Tijdens de bestuursvergadering van de wijkvereniging op 17 december zijn de volgende punten besproken:

De overname van het rouwcentrum van De Laatste Eer door de Bridge verenigingen wordt heel erg moeilijk. De gemeente Pijnacker stelt zich niet garant op basis van een taxatie.

Dit betekent dat de Verenigingen nu voor veel meer eigen geld zullen moeten zorgen om alsnog voor de gemeentegarantie in aanmerking te komen. Wij betreuren dit ten zeerste omdat wij ook van dit gebouw gebruik zouden kunnen maken voor allerlei sociale activiteiten

De Algemene Ledenvergadering komt er weer aan en zal gehouden worden op 4 maart 2019 om 20.00 uur in De Acker.

De werkgroep sociaal zal in een volgende bijeenkomst een volledig nieuwe start maken met enkele nieuwe leden.

Op 26 november hebben wij een ronde door de wijk gemaakt met een aantal vertegenwoordigers van het CDA.

Geplaatst in Berichten, Vereniging | Reacties uitgeschakeld voor Samenvatting bestuursvergadering 17 december 2018

Samenvatting bestuursvergadering 19 november 2018

Tijdens de bestuursvergadering van de wijkvereniging op 19 november zijn de volgende punten besproken:

–          De overname van het rouwcentrum van De Laatste Eer door de Bridge verenigingen is nog geen gelopen koers. De gemeente Pijnacker moet zich nog garant stellen voor de noodzakelijke lening voor de overname. Het convenant betreffende het parkeren door de leden van de Bridge verenigingen is door alle partijen goedgekeurd. Wij hebben de gemeente schriftelijk geïnformeerd dat wij overeenstemming hebben over de parkeerproblematiek. Deze overeenstemming komt ook op de website komen te staan.

–          Bij Rondom Wonen is er een gesprek geweest over de Bomenbuurt of er na de renovatie nog aandachtspunten zijn. Na dit eerste verkennende gesprek volgt er nog een gesprek op 8 januari 2019.

Geplaatst in Berichten | Reacties uitgeschakeld voor Samenvatting bestuursvergadering 19 november 2018

Dansavond in Parochiehuis was een gezellig experiment

Om te kijken of de traditie van dansavondjes in Noord uit het verleden nieuw leven in te blazen was heeft de wijkvereniging Noord een nostalgische dansavond georganiseerd.

Afgelopen vrijdagavond wisten 55 mensen het Parochiehuis te vinden voor een avond met live muziek van de plaatselijke band Stumbling. Deze band speelt vooral Jazzy dansmuziek uit de jaren ‘30 en ’40 met af en toe een grap of een Rock & Roll nummer.

Dansavond okt 2018 in het Parochiehuis

Dansavond okt 2018 in het Parochiehuis

Om 20.00 uur ging de muziek van start. Er werden veel foxtrots gespeelt, maar ook weleens een wals en aan het einde zelfs twist en Rock&Roll. Door veel van de aanwezigen werd daar enthousiast op gedanst. Anderen genoten vooral van de muziek van de band die zeer gewaardeerd werd.

Er waren zo’n 15 mensen uit de wijk Noord, maar een aantal dansenthousiastelingen waren zelfs uit Nootdorp, Rijswijk, Leidschenveen en Leiden gekomen. Omdat de meeste mensen elkaar bij aanvang niet kenden was men eerst wat stil, maar na de eerste pauze werd het steeds gezelliger aan de tafels.

Uiteindelijk hebben alle bezoekers een heel leuke avond gehad en zou die volgens hen voor herhaling vatbaar zijn.

De wijkvereniging moet zich echter  beraden om deze activiteit vaker op het programma te zetten met zo weinig mensen uit de wijk zelf. Zij gaan op zoek naar andere gezelligheid waar hopelijk meer belangstelling voor is.

Geplaatst in Berichten, Sociale cohesie | Reacties uitgeschakeld voor Dansavond in Parochiehuis was een gezellig experiment

Samenvatting bestuursvergadering 15 oktober 2018

Tijdens de bestuursvergadering van de wijkvereniging op 15 oktober zijn de volgende punten besproken:

–          De overname van het rouwcentrum van De Laatste Eer door de Bridge verenigingen is nog geen gelopen koers. De gemeente Pijnacker moet zich nog garant stellen voor de noodzakelijke lening voor de overname. Wel is er een gesprek geweest waarin een concept convenant ter bespreking is voorgelegd. Dit concept betreft het parkeren door de bezoekers van de bridge avonden e.d. .Zodra er overeenstemming is over dit convenant, zullen wij de gemeente informeren dat wij overeenstemming hebben over de parkeerproblematiek. Ook zal deze overeenstemming op de website komen te staan.

–          De gemeente wil wijksgewijs loskomen van het aardgas. In het akkoord staat dat dat de gemeente een plan moet presenteren voor 2021.

–          Met de buurttuin gaat het heel goed. De tuin zal worden uitgebreid met vruchtbomen.

–          De renovatie van de Berken- en Bomenbuurt vordert gestaag. Helaas is het niet mogelijk een definitieve planning te geven door allerlei onverwachte tegenslagen, waarbij aangetroffen verontreinigingen een hoofdrol spelen.

Geplaatst in Berichten | Reacties uitgeschakeld voor Samenvatting bestuursvergadering 15 oktober 2018