Gevraagd

Vrijwilligers om een paar uurtjes te helpen bij de Plus tijdens de blikkenactie van de Voedselbank op 21 maart .

De actie is de hele dag. Inroostering gaat in overleg.

Aanmelden bij Suzan Vermeer 

op mailadres svermeer@skpnet.nl

of telefonisch: 0633105906

Geplaatst in Berichten, Sociale cohesie, Vereniging | Een reactie plaatsen

Feest in Noord!

Zaterdagmiddag 14 september is er voor kinderen uit Noord een spelletjesmiddag rondom De Acker, georganiseerd door wijkvereniging Pijnacker-Noord en wijkgemeente De Acker.
Vanaf 15.00 kun je sjoelen,steltlopen, doelschieten, vilten, spiraal spel en nog meer leuke en  sportieve activiteiten. Natuurlijk is er ook iets lekkers voor de kinderen.
Alle kinderen maar ook ouders of belangstellenden zijn welkom voor een ontmoeting met elkaar in Noord.
Ontmoet hier misschien je buurman of je buurvrouw!
NA DE JEUGDACTIVITEIT, GAAT Rond 16.00 de BBQ aan.
De BBQ is een initiatief van de gezinnen waarvan de vrouwen wekelijks samen komen op dinsdagochtend in De Acker.
Zij nodigen de kinderen en hun ouders uit om deel te nemen aan de BBQ.
Iedereen neemt zelf wat lekkers mee voor op de BBQ of een andere lekkernij.
Zo delen we met elkaar de maaltijd.
Rond 18.00 uur is het feest in Noord voorbij.
Een MOOIE kans om elkaar te leren kennen in PIJNACKER Noord!
Waar: Rondom de Acker op Park Berkenoord 2

Geplaatst in Berichten, Sociale cohesie | Een reactie plaatsen

GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN PIJNACKER

Persbericht

PIJNACKER – Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij Goedkope Keuringen op 17 januari, 21 februari, 20 maart en vervolgens eens per maand bij SWO Dienstencentrum de Schakelaar, Mr. Dr. Van Den Helmlaan 11. Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 085 – 48 83 616. Zelf een datum reserveren kan via de website: www.goedkopekeuringen.nl

Tarieven (incl. BTW): 
75+ B/E en medisch € 40,00
C/D/E (ook voor code 95)  en Taxipas € 60,00

Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.

Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverklaring gekocht te worden en is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).
U beantwoordt de vragen en stuurt de Gezondheidsverklaring naar het CBR. Het kan een aantal weken duren voordat u de papieren die de arts moet invullen thuisgestuurd krijgt van Het CBR (per post of via de mail). 
De verwerking en beoordeling door het CBR kan meerdere maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ruim van tevoren een afspraak te maken voor de keuring.
Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.

Geplaatst in Berichten | Een reactie plaatsen

Buurtbieb

Begin december is de buurtbieb bij de buurttuin ernstig vernield. Er is aangifte gedaan bij de politie maar de daders zijn spoorloos.

We wilden eerst het biebje verplaatsen, maar het staat goed verankerd in de grond dus dat is wel een hele klus. Daarom is er besloten om het toch maar te repareren.

De reparatie is uitgevoerd met triplex. We hopen dat dit wat meer “hufterproef” is.

U kunt dus weer lekker lezen.


Geplaatst in Berichten | Een reactie plaatsen

Bewoners van de Acacialaan en naaste omgeving

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij wil ik u informeren over de voortgang van de werkzaamheden in de Acacialaan. Helaas moeten we u daarbij melden dat er (opnieuw) veel stagnatie is opgetreden, die de oorspronkelijke planning van de rioolwerken in de Acacialaan hebben beïnvloed.

Situatie
In oktober is bij het rioolwerk, in de Acacialaan ten zuiden van de Goudenregensingel, nabij de Prunuslaan een onbekende bodemverontreiniging aangetroffen. Het rioolwerk moest daar worden gestaakt om eerst de bodem te kunnen onderzoeken en saneren, wat inmiddels is uitgevoerd.
De rioolploeg is toen, om voortgang in het werk te houden, overgestapt naar de Acacialaan aan de noordzijde van de Goudenregensingel. Het rioolwerk verliep daar een tijdje best goed. Helaas is er onlangs nabij de Vlierlaan een olieverontreiniging in de wegfundering onder het asfalt aangetroffen, waardoor we niet verder kunnen met rioolwerk totdat daar meer helderheid over is. Dit proberen we in de komende tijd helder te krijgen om in het nieuwe jaar weer gesteld te staan voor de opstart van de rioolwerkzaamheden. De locatie is met hekken afgezet.

Planning
Daar waar we hoopten dit jaar alle rioolwerken in de Acacialaan gereed te hebben weten we nu dat we nog zeker 3 weken rioolwerk in het nieuwe jaar nodig hebben om het werk af te maken. Deze drie weken zijn gebaseerd op werkbaar weer en zonder verdere tegenslag.

De nog uit te voeren rioolwerken in 2020 zijn:

  • Rioolwerk in de Acacialaan tussen de Vlierlaan en de Albert Schweitzerlaan
  • Rioolwerk in de Acacialaan tussen Prunuslaan en GoudenregensingelOp 6 januari, na de kerstvakantie, wordt met het rioolwerk nabij de Vlierlaan aangevangen. Betreffende bewoners worden/zijn daar met een aparte brief nader over geïnformeerd.

Bereikbaarheid
Bovenstaande situatie heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van de Acacialaan aan beide zijden van de Goudenregensingel.
Voor de kerstvakantie is de herinrichting van de Acacialaan-zuidzijde, tussen het Azaleapad en de Prunuslaan, zo goed als gereed en dus in gebruik gesteld. Bewoners van de Prunuslaan en Lijsterbeslaan kunnen dan ook weer rondrijden en ook de bewoners van de Goudenregensingel 2-20 kunnen tijdelijk weer de straat uit. In het deel tussen de Prunuslaan en Goudenregensingel worden voorzieningen getroffen met rijplaten en loopschotten, maar er komt geen verbinding met het deel wat al gereed is.

De Acacialaan noordzijde blijft afgesloten voor verkeer ter hoogte van de flat naast de Vlierlaan. Het gedeelte tussen de Goudenregensingel en de Vlierlaan is voor auto’s bereikbaar via de puinfundering zoals die daar nu ligt. Daarmee zijn ook de aanliggende zijstraten bereikbaar. Aan de oostzijde wordt het nieuwe trottoir zo ver mogelijk afgemaakt en verder maken we het ook zoveel mogelijk bereikbaar met loopschotten en rijplaten.

Plantwerkzaamheden
In december is ook een aanvang gemaakt met de beplantingswerkzaamheden. De gemeente heeft dit werk vanwege de natte weersomstandigheden stilgelegd. De plantwerkzaamheden worden ook in het nieuwe jaar weer opgepakt.

Het spijt mij u de nieuwe vertragingen te moeten mededelen. We hadden het zelf ook graag anders gezien en ook voorgenomen. Ondanks de overlast die dit teweeg brengt, en die we uiteraard proberen te beperken, wens ik u fijne feestdagen en een voorspoedig 2020.

Met vriendelijke groet,

P. Bol
medewerker van de afdeling Ontwikkeling

Geplaatst in Berichten, Renovatie, Sociale cohesie | Een reactie plaatsen

Bestuursvergadering 8 oktober 2019

Tijdens de bestuursvergadering van de wijkvereniging op 8 oktober 2019 zijn de volgende punten besproken:

  •  De Plus actie van Sabine Zondag heeft het mooie bedrag van € 470 opgebracht
  • De aanwezige AED’s in de wijk zullen worden geïnventariseerd. De lijst met plaatsen e.d. zal op de website worden vermeld.
  • Wij zullen ons in 2020 aansluiten bij Landelijke activiteiten om deze te vertalen naar en te ondersteunen in de wijk.
  • Het parkeren van de bridgers geschied niet volgens de gemaakte afspraken. De bestuursleden gaan de komende weken controleren en de bridgers die fout parkeren erop aanspreken. Als blijkt dat dit niet voldoende helpt zullen reclamanten worden doorverwezen naar het Stichtingsbestuur van de Bridgers.
  • Er zullen volgend jaar als proef een drietal borden met tekst en uitleg bij speciale groenvoorzieningen in de wijk worden geplaatst.
  • Het Repair Café heeft een prima onderkomen bij de SWOP gekregen. De eerste bijeenkomst daar was een succes met 43 reparaties. 

Geplaatst in Berichten, Vereniging | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Plus sponsoractie

Suzan Vermeer neemt namens de Wijkvereniging de cheque in ontvangst !

Van 6 tot 26 oktober heeft de wijkvereniging Pijjnacker-Noord met 2 “teams” aan de sponsoractie van Sabine Zondag van de Plus meegedaan.
Er is totaal € 468,79 voor de wijkvereniging gespaard. Voor de appelbomen in de Buurttuin € 162,69 en voor het Repair Café € 306,10
We willen alle mensen die ons gesteund hebben heel hartelijk bedanken. 

Ook Bart Ennema neemt de cheque in ontvangst.
Geplaatst in Berichten | Getagged | Een reactie plaatsen

Bestuursvergadering 17 september 2019:

Tijdens de bestuursvergadering van de wijkvereniging op 17 september 2019 zijn de volgende punten besproken:

–          Het bestuur van het Repair Café is er in geslaagd een nieuw onderkomen voor de maandelijkse activiteiten te vinden. Zij zijn welkom in het Dienstencentrum van de SWOP aan de Mr. Dr. van den Helmlaan. 

–          Het bestuur is heel blij dat Wouter van Goor zich bereid heeft verklaard om Jaap Roos op te volgen als webmaster.

–          Met het bestuur van het Denk Sport Huys is gesproken om te organiseren activiteiten in hun Denk Sport Huys te laten plaatsvinden.

–          Op 12 september heeft het bestuur een rondgang door de wijk gemaakt met wethouder Ilona Jensen. Zij sprak haar waardering uit over de renovatie van de wijk. Het bestuur heeft haar gevraagd in het college aandacht te vragen voor het feit dat veel ouderen in de wijk met een eengezinswoning graag naar een appartement zouden willen verhuizen. Deze appartementen zijn er nu niet maar de Stanislaslocatie zou hiervoor uitstekend geschikt zijn. Op deze manier komen er ook weer een aantal eengezinswoningen voor starters vrij. Dit mes snijdt dus duidelijk aan 2 kanten.

–          Het bestuur heeft zich met het Repair Café en de Buurttuin ingeschreven bij de sponsoractie van Sabine Zondag van Plus.

–          Op 11 oktober om 11.00 uur zal groep 3 van Jozefschool de opening van het nieuwe insectenhotel op de Buurttuin verrichten.

–          De renovatie van de Bomen- en Berkenbuurt vordert goed .

Geplaatst in Berichten | Een reactie plaatsen

UITNODIGING OFFICIELE OPENING DENKSPORTHUIS PIJNACKER.

Onze droom is uitgekomen. Een eigen Denksporthuis!

Op zaterdag 26 oktober 2019 vindt de officiële opening hiervan plaats.
De opening zal verricht worden door de heren Peter Hennevanger, wethouder in Pijnacker en Koos Vrieze, voorzitter van de Nederlandse Bridge Bond.

Datum: zaterdag 26 oktober
Plaats.: Thorbeckelaan 82a
Tijd : 15.00 en 17.00 uur
De opening zal om 15.30 uur plaatsvinden !

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn en een kijkje te nemen in ons mooie Denksporthuis.

Namens het Stichtingsbestuur Pijnackers Denksport Huys,

Joop van der Spek, voorzitter.

Geplaatst in Berichten, Sociale cohesie | Een reactie plaatsen

Opening insectenhotel in Buurttuin !

Vrijdag 11 oktober om 11.00 zal Wethouder van de Gevel het insectenhotel van de Buurttuin Pijnacker-noord onthullen. Het insectenhotel is gemaakt door de hulpkwekers van Zorgkwekerij Bloei. Zij zullen ook bij de onthulling aanwezig zijn.
Leerlingen van groep 3 van de Josephschool luisteren het feestje op met het zingen van een bijenlied en zij zullen winterrogge zaaien in de buurttuin.

Geplaatst in Berichten | Een reactie plaatsen

Repair Cáfe verhuisd!

Met ingang van deze maand is het Repair Cáfe verhuisd naar de Schakelaar. (SWOP)
Het Repair Cáfe is elke zaterdag van de maand te bezoeken!

Dit is de locatie van de SWOP.
Het adres is:
Mr.dr. v.d. Helmlaan 11
2611 DE Pijnacker

Geplaatst in Berichten | Een reactie plaatsen