Van rouwcentrum naar denksportcentrum?

Het Rouwcentrum van De Laatste Eer aan de Thorbeckelaan is niet meer in gebruik omdat de activiteiten zijn verplaatst naar de begraafplaats St. Janshof.

De mogelijkheid dat het gebouw nu een andere bestemming krijgt is nu aanwezig omdat een Stichting in oprichting van 2 Bridgeverenigingen in Pijnacker te kennen heeft gegeven het gebouw te willen kopen. Of dit door zal gaan is mede afhankelijk of zij een  gemeentegarantie krijgen op de benodigde lening. Deze aanvraag is bij de gemeente ingediend.
Wij zijn blij dat de bestemming van dit gebouw dan “Maatschappelijk” blijft. De Bridgeverenigingen vervullen een belangrijke functie in het dorp en vele inwoners weten de weg naar deze verenigingen prima te vinden.

In een verkennend gesprek dat uw bestuur heeft gehad met de Bridgeverenigingen, gaven zij aan dat wij het gebouw kunnen huren voor veel van onze activiteiten. Hier zijn wij erg blij mee omdat op termijn “De Schatkaart” waar wij nu ruimte huren, gesloopt gaat worden en er dan in de hele wijk Noord geen ruimte voor ons geschikt en beschikbaar is. Nu de renovatie van de wijk volgend jaar achter de rug zal zijn, heeft uw bestuur besloten om de sociale activiteiten fors uit te breiden en is dit gebouw daar uitstekend geschikt voor.

Het gewijzigde gebruik zal wellicht parkeeroverlast met zich mee gaan brengen. Wij hebben daar met de bridgeverenigingen in een tweede gesprek uitvoerig over gesproken. De Bridgeverenigingen zijn zich hier ten volle van bewust en zijn inmiddels al een parkeeronderzoek gestart. Daarbij zal ook het door de gemeente uitgevoerde parkeeronderzoek in 2017 worden gebruikt. De voorlopige resultaten zijn als volgt: er wordt aangestuurd op maximaal 45 auto’s per avond.  Parkeren op eigen terrein zal worden uitgebreid naar 20 / 22 parkeerplekken. Dit betekent dat er voor ongeveer 25 auto´s in de omgeving een parkeerplaats moet worden gezocht. Zoals het parkeeronderzoek aangeeft zijn die plekken niet te vinden in de Staatsliedenbuurt. Gedacht wordt om de parkeerplaatsen bij Lidl en de flats aan de Troelstralaan en de Cort van der Lindenlaan hiervoor te gebruiken. De besturen gaan heel actief de leden motiveren om zonder auto te komen en indien toch noodzakelijk dan te gaan carpoolen en daarbij richtlijnen aan te geven waar eventueel geparkeerd kan worden om de overlast te beperken.

Wij zullen de komende tijd nog regelmatig met de bridgeverenigingen over dit onderwerp in gesprek gaan.

Wij vernemen graag uw mening. Wij verzoeken u dit te doen via info@pijnacker-noord.nl of per brief en deze af te geven bij Wijkvereniging Pijnacker Noord, Tilanussingel 7.

Geplaatst in Berichten, Sociale cohesie, Vereniging | Reacties uitgeschakeld voor Van rouwcentrum naar denksportcentrum?

Beantwoording raadsvragen door CDA

De CDA fractie heeft n.a.v. de plannen met het voormalig rouwcentrum een aantal vragen gesteld aan het college. Deze vragen zijn inmiddels beantwoord. Zie deze brief. De wijkvereniging gaat nog verder in gesprek met de bridgeclubs ten einde de mogelijke overlast zoveel als mogelijk te beperken.

Geplaatst in Berichten, Vereniging | Reacties uitgeschakeld voor Beantwoording raadsvragen door CDA

Brief van De Laatste Eer voor omwonenden

“Beste bewoner,

Jarenlang heeft De Laatste Eer gebruik gemaakt van uitvaartcentrum Pijnacker aan de Thorbeckelaan. Veel mensen hebben op deze locatie afscheid kunnen nemen van hun geliefden.

Met het openen van twee mooie nieuwe rouwkamers op de Algemene begraafplaats Sint Janshof, is het niet meer nodig om het gebouw aan de Thorbeckelaan in te zetten voor opbaren en afscheidsdiensten. Daarom heeft De Laatste Eer besloten het pand te sluiten en over te doen aan een andere partij.”

Aldus de brief die het bestuur van de wijkvereniging ontving op 3 juli 2018. Zie de gehele brief van De Laatste Eer.

Geplaatst in Berichten, Sociale cohesie, Vereniging | Reacties uitgeschakeld voor Brief van De Laatste Eer voor omwonenden

Samenvatting bestuursvergadering 25 juni 2018

 • Om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming te voldoen is het Huishoudelijk Reglement aangepast. Deze aanpassing zal ter goedkeuring worden aangeboden op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.
 • De voorbereidingen voor het feest ter afsluiting van de renovatie van de Heesterbuurt zijn in volle gang. Aan de wijkmanager zal worden gevraagd of een bijdrage uit de buurtknip verkregen kan worden.
 • Wij besluiten om gezien alle drukke werkzaamheden niet deel te nemen aan Tiny Forest. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid bos ter grootte van een tennisbaan. Dit minibos is een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen, kleine zoogdieren én voor mensen.
 • Op 30 juni richt de wijkmanager een stand in langs de Acacialaan om de bewoners van de Bomen- en Berkenbuurt voor te lichten hoe het beste een voortuin na de renovatie het beste kan worden ingericht. Wij zullen ter promotie en ondersteuning hier aanwezig zijn..
 • De Laatste Eer heeft besloten het rouwcentrum aan de Thorbeckelaan te verkopen i.v.m. het verplaatsen van hun activiteiten naar het Sint Janshof. De twee Pijnackerse Bridgeverenigingen hebben het plan opgevat om dit pand voor hun activiteiten aan te kopen. Zij hebben hiervoor gemeente garantie nodig. Wij zijn niet tegen de komst van deze verenigingen maar vrezen parkeeroverlast. Hierover vindt overleg plaats.

 

Geplaatst in Berichten | Reacties uitgeschakeld voor Samenvatting bestuursvergadering 25 juni 2018

Samenvatting bestuursvergadering 14 mei 2018

Tijdens de bestuursvergadering van de wijkvereniging op 14 mei zijn de volgende punten besproken:

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is ook een verplichting voor onze Wijkvereniging. Hier kunnen wij, onder andere, aan voldoen door het Huishoudelijk Reglement aan te passen. Dit is inmiddels gebeurd. Deze aanpassing zal worden aangeboden ter goedkeuring op de eerst volgende Algemene Ledenvergadering.

Naar aanleiding van een verkregen leeftijdsopbouw van onze wijk moeten wij constateren dat de gemiddelde leeftijd ,niet alleen ten opzichte van de overige wijken in onze gemeente maar ook ten opzichte van het landelijk gemiddelde, beduidend hoger is. Dit vraagt dan ook om aanpassingen in onze wijk. Zo spoedig mogelijk zal deze problematiek met de verantwoordelijke wethouder worden besproken.

De voorbereidingen voor het feest ter afsluiting van de renovatie van de Heesterbuurt zijn in volle gang.

Er is op 12 oktober een muziek/dansavond in het Parochiehuis gepland. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.

In een overleg met de gemeente is afgesproken dat door de gemeente als proef bij nieuwe of aangepaste natuuronderdelen in de wijk bordjes zullen worden geplaatst met tekst en uitleg.

 

Geplaatst in Berichten, Vereniging | Reacties uitgeschakeld voor Samenvatting bestuursvergadering 14 mei 2018

Samenvatting bestuursvergadering 26 maart 2018

Tijdens de bestuursvergadering van de wijkvereniging op 26 maart 2018 zijn de volgende punten besproken:

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is ook een verplichting voor onze Wijkvereniging. Waar wij aan moeten voldoen e.d. wordt uitgezocht.

Het idee is geopperd om voor elke buurt in onze wijk een buurt coördinator (buurtburgemeester) aan te stellen, zodat de samenhang van de bewoners in een buurt versterkt kan worden.

De voorbereidingen voor het feest ter afsluiting van de renovatie van de Heesterbuurt zijn in volle gang.

Wij hebben een leeftijdsopbouw van onze wijk gekregen en het meest opvallende hieraan is dat de ouderen heel sterk de overhand hebben.

Voor het perceel Balijade 6 heeft de gemeente een vergunning afgegeven dat afscherming van de assimilatiebelichting in de nachtelijke uren niet nodig is. Hiertegen hebben wij bezwaar aangetekend om lichthinder bij laaghangende bewolking voor de bewoners te voorkomen.

Geplaatst in Berichten, Vereniging | Reacties uitgeschakeld voor Samenvatting bestuursvergadering 26 maart 2018

Samenvatting bestuursvergadering 19 feb 2018

Tijdens de bestuursvergadering van de wijkvereniging op 19 februari 2018 zijn de volgende punten besproken:

 • Het bestuur van de Wijkvereniging heeft een bezwaarschrift bij de gemeente ingediend tegen de kap van een achttal bomen langs de Thorbeckelaan. Deze bomen zouden in de weg staan voor de nieuwbouw van Rondom Wonen.
 • De buurtochtenden zullen op 17 maart 2018 weer worden hervat.
 • Onderzocht wordt of het mogelijk is om een dansavond in het Parochiehuis voor de wijkbewoners te organiseren.
 • Van de gemeente is de planning voor de werkzaamheden in de Berken- en Bomenbuurt ontvangen.
 • De aannemer Heijmans is gestart met de renovatiewerkzaamheden aan de Noordweg.
Geplaatst in Berichten, Vereniging | Reacties uitgeschakeld voor Samenvatting bestuursvergadering 19 feb 2018

In memoriam George Lubben

2 Februari bereikte ons het bericht dat op maandag plotseling George Lubben is overleden.

George was in de beginperiode van onze Wijkvereniging bestuurslid.

Vanaf het begin van het Repair Café was hij, wanneer zijn gezondheid dat toeliet, actief in het Café. Hij was een zeer handige reparateur die graag klokken, senseo’s en elektrische apparaten onder handen nam en met zijn eigen humor maakte hij vaak bezoekers en medevrijwilligers aan het lachen. Als iemand een bepaald stuk gereedschap miste kon je dat heel vaak uit George zijn voorraad lenen.

Wij wensen zijn familie veel sterkte bij het verwerken van dit zo plotselinge verlies.

Wij zullen hem missen onze klokkendokter.

Geplaatst in Berichten, Vereniging | Reacties uitgeschakeld voor In memoriam George Lubben

Samenvatting bestuursvergadering op 27 november 2017

Tijdens de bestuursvergadering van de wijkvereniging op 27 november 2017 zijn de volgende punten besproken:

 • De gemeente zal worden gevraagd de bewoners van de Heesterbuurt middels een brief er op te wijzen dat deze buurt ook als 30 km zone is ingericht en verwacht wordt dat de bewoners zich ook aan deze maximum snelheid zullen houden.
 • De website van de wijkvereniging ondergaat steeds vernieuwingen en dus ook de agenda. Deze wordt gevuld met sociale activiteiten, zoals bestuursvergaderingen, data buurttuin en Repair Café.
 • De Algemene Ledenvergadering van de wijkvereniging is vastgesteld op 5 maart 2018 om 20.00 uur in De Acker.
 • De buurtochtenden zullen op 17 februari 2018 weer worden hervat.

Wij gaan met andere buurtverenigingen praten om van hen te weten te komen hoe zij collectieve contracten hebben afgesloten. Wij denken hierbij aan bv. zonnepanelen en tuinonderhoud

Geplaatst in Berichten, Vereniging | Een reactie plaatsen

Samenvatting bestuursvergadering op 16 oktober 2017

Tijdens de bestuursvergadering van de wijkvereniging op 16 oktober 2017 zijn de volgende punten besproken:

 • Het Repair Café is voor de vrijwilligersprijs genomineerd. Er kan vanaf 25/10 worden gestemd.
 • De tweede bijeenkomst van het Repair Café van het nieuwe seizoen was druk bezocht. 35 reparaties waarvan 22 succesvol, 8 niet en vijf voor de helft. Er kwamen veel mensen met fietsproblemen, maar lang niet iedereen voor alleen maar verlichting.
 • De gemeente heeft de bewoners van de Acacialaan, die de gemeentelijke riolering en de leidingen van de nutsbedrijven in hun voortuin hebben liggen op 10 oktober uit genodigd om te bespreken hoe hier mee om te gaan. Ook een vertegenwoordiger van Stedin was aanwezig.

 

Geplaatst in Berichten, Vereniging | Reacties uitgeschakeld voor Samenvatting bestuursvergadering op 16 oktober 2017