Pijnacker, maart 2020

Geacht lid,

Wijkvereniging Pijnacker Noord

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering die op maandag 30 maart 2020 in De Acker (Park Berkenoord) zal worden gehouden. Aanvang 20.00 uur.

AGENDA

 1. Opening.
 2. Mededelingen.
 3. Vaststellen agenda.
 4. Verslag van de ALV van 4 maart 2019 (bijlage 1).
 5. Jaarverslag 2019 (bijlage 2).
 6. Baten en lasten 2019/Balans per 31 december 2019 en Begroting 2020 (bijlage 3).
 7. Verslag Kascommissie en benoeming Kascommissie.
  Herman de Bruin treed af. Wie wil plaats nemen in deze commissie ter vervanging van Herman?
 8. Bestuurssamenstelling:
  Koos van der Elst treed af als secretaris /bestuurslid en blijft als adviseur de renovatie tot medio dit jaar begeleiden. Per 1 september is Jaap Roos teruggetreden als webmaster/adviseur en is zijn plaats ingenomen door Wouter van Goor. Instemming ALV benoeming Wouter van Goor als webmaster/adviseur.
 9. Rondvraag.
 10. Pauze (± 21.00 uur). Borden met info over Buurttuin , vacature(s) bestuur, medewerkers buurttuin en activiteiten helpers.
 11. Historisch Genootschap Oud Pijnacker met de lezing/presentatie: “Noordweg van Laanbrug tot Molenpad voor 1950”
 12. Sluiting

Namens het bestuur van de Wijkvereniging, Koos van der Elst, secretaris

Bouw van Casa Vita is gestart!

  In de wijk Pijnacker Noord, aan de Meidoornlaan, gaan wij in 2023 en 2024 het woonproject Casa Vita
  realiseren.
  Casa  Vita biedt een thuis aan een gevarieerde doelgroep. Van jong tot oud en verschillende
  gezinssamenstellingen.  
  Variërend van singles en jonge stellen, tot empty nesters en actieve senioren.  
  Casa Vita heeft alles in zich om een gezellige, bruisende woonomgeving te worden, waar iedereen zich
  thuis voelt.
  Gedeelde ruimtes, binnen en buiten, vormen een belangrijk onderdeel van Casa Vita.
  Zo zijn in het omliggende  Meidoornpark diverse doorlooproutes vanuit de omgeving opgenomen.
  Met knusse zitplekken waar bewoners en omwonenden elkaar kunnen ontmoeten voor een gezellig
  praatje. 
  De collectieve binnentuin vormt het hart van Casa Vita. Hier pluk je samen een bos veldbloemen voor de
  huiskamer of ontspan je er met een yoga mat. In de hobbykas kweek je groentes met elkaar of maak je
  gebruik van deelgereedschap.
  Wist je dat er ruim 12 duizend vaste planten, 180 strekkende meter haag, 80 heesters en meer dan 40
  nieuwe bomen in Casa Vita komen?

Lees verder wat de bouwplannen zijn...