Datum Auteur Titel Inhoud
18-12-2018 Bart Enema Aanvulling op de wijkatlas Aanvulling op de wijkatlas
18-12-2018 Aad Tas De Acker en de Poort De Acker en de poort
04-04-2016 Leonard Terwey Bodemopbouw Bodemopbouw vijver Groen van Prinstererlaan
04-04-2016 Henk Merkus, Teake Stavenga Geologische Structuur Geologische Structuur
07-11-2014 Bart Enema Berkenhof Geschiedenis van de Openbare Basisschool Berkenhof.
07-10-2014 Joop Bes Josephschool Beschrijving van de geschiedenis van de Josephschool vanaf de oprichting tot ongeveer 1995.
19-08-2014 Charles van der Mast Geschiedenis van de RK kerk H Joannes de Dooper Geschiedenis van de bouw en de renovatie in 1992 van de RK kerk van de H. Joannes de Dooper.
22-07-2014 Haaglanden in de Romeinse tijd brochure Haaglanden in de Romeinse tijd
17-07-2014 Bart Enema Bomen over bomen
Een fraai overzicht van de mooiste bomen in Noord.
17-07-2014 Aad Tas Deli tabak Geschiedenis van het woonhuis Noordweg 51

De “Wijkatlas Pijnacker-Noord” is in november 2013 als boekje gepubliceerd. 
Indien u fouten vindt, opmerkingen of aanvullingen heeft, kunt u deze doorgeven aan 
wijkatlas@pijnacker-noord.nl.
Wij ontvangen graag uw commentaar.
Dit boekje geeft  een breed beeld van de wijk Pijnacker-Noord en heeft als hoofddoel de sociale cohesie in Pijnacker-Noord te bevorderen. 

U kunt het boekje hier downloaden (ca 5 MB).


Actueel nieuws!Zienswijze aardwarmte Ammerlaan

Even een mail om u allen te informeren over het besluit van het bestuur om namens de wijkvereniging de zienswijze te ondersteunen, die als bijlage toegevoegd is.

Velen van jullie zullen deze kaart van het ministerie van Economische zaken en Klimaat hebben ontvangen.
Ter inzage ligt een ontwerp-instemmingsbesluit voor een mijnbouwvergunning voor de volgende 30 jaar om in dit gebied aardwarmte op te mogen pompen.
In onze wijk maken de flatbewoners al gebruik van de aardwarmte via Ammerlaan. De kans bestaat, wanneer iedereen van het gas af moet, dat de mogelijkheid geboden wordt gebruik te maken van het aardwarmtenet van Ammerlaan.
Het is belangrijk dat alles zo goed mogelijk geregeld wordt. Vooral de veiligheid en de risico’s (zie Groningse gasveld) en de informatie naar de bewoners van betrokken wijken of zelfs de hele gemeente.