Datum Auteur Titel Inhoud
18-12-2018 Bart Enema Aanvulling op de wijkatlas Aanvulling op de wijkatlas
18-12-2018 Aad Tas De Acker en de Poort De Acker en de poort
04-04-2016 Leonard Terwey Bodemopbouw Bodemopbouw vijver Groen van Prinstererlaan
04-04-2016 Henk Merkus, Teake Stavenga Geologische Structuur Geologische Structuur
07-11-2014 Bart Enema Berkenhof Geschiedenis van de Openbare Basisschool Berkenhof.
07-10-2014 Joop Bes Josephschool Beschrijving van de geschiedenis van de Josephschool vanaf de oprichting tot ongeveer 1995.
19-08-2014 Charles van der Mast Geschiedenis van de RK kerk H Joannes de Dooper Geschiedenis van de bouw en de renovatie in 1992 van de RK kerk van de H. Joannes de Dooper.
22-07-2014 Haaglanden in de Romeinse tijd brochure Haaglanden in de Romeinse tijd
17-07-2014 Bart Enema Bomen over bomen
Een fraai overzicht van de mooiste bomen in Noord.
17-07-2014 Aad Tas Deli tabak Geschiedenis van het woonhuis Noordweg 51

De “Wijkatlas Pijnacker-Noord” is in november 2013 als boekje gepubliceerd. 
Indien u fouten vindt, opmerkingen of aanvullingen heeft, kunt u deze doorgeven aan 
wijkatlas@pijnacker-noord.nl.
Wij ontvangen graag uw commentaar.
Dit boekje geeft  een breed beeld van de wijk Pijnacker-Noord en heeft als hoofddoel de sociale cohesie in Pijnacker-Noord te bevorderen. 

U kunt het boekje hier downloaden (ca 5 MB).


Gezocht !Bestuursleden voor de vereniging.

De wijkvereniging Pijnacker-Noord is destijds opgericht toen de gemeente onze wijk ging renoveren. Daarin heeft de wijkvereniging veel zeggenschap gehad. Ondanks dat het lang heeft geduurd is de wijk naar volle tevredenheid opgeleverd. Toen kwam de coronaperiode waardoor er allerlei activiteiten niet konden doorgaan en ligt het wijkgebeuren een beetje in een slaaptoestand.

Er zijn verschillende bestuursleden geweest die zich hebben ingezet voor de ontwikkeling van de wijk. In 2021 was er al een vacature en nu zijn er nog twee bestuursleden mee gestopt. Het bestuur bestaat nog maar uit drie leden en dat is veel te weinig. We zijn dus naarstig op zoek naar drie enthousiaste leden die ons bestuur willen komen versterken.

Is uw nieuwsgierigheid nu gewekt dan kunt u contact op nemen via de website met de secretaris Dick Grootenboer.