Bewoners van de Acacialaan en naaste omgeving

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij wil ik u informeren over de voortgang van de werkzaamheden in de Acacialaan. Helaas moeten we u daarbij melden dat er (opnieuw) veel stagnatie is opgetreden, die de oorspronkelijke planning van de rioolwerken in de Acacialaan hebben beïnvloed.

Situatie
In oktober is bij het rioolwerk, in de Acacialaan ten zuiden van de Goudenregensingel, nabij de Prunuslaan een onbekende bodemverontreiniging aangetroffen. Het rioolwerk moest daar worden gestaakt om eerst de bodem te kunnen onderzoeken en saneren, wat inmiddels is uitgevoerd.
De rioolploeg is toen, om voortgang in het werk te houden, overgestapt naar de Acacialaan aan de noordzijde van de Goudenregensingel. Het rioolwerk verliep daar een tijdje best goed. Helaas is er onlangs nabij de Vlierlaan een olieverontreiniging in de wegfundering onder het asfalt aangetroffen, waardoor we niet verder kunnen met rioolwerk totdat daar meer helderheid over is. Dit proberen we in de komende tijd helder te krijgen om in het nieuwe jaar weer gesteld te staan voor de opstart van de rioolwerkzaamheden. De locatie is met hekken afgezet.

Planning
Daar waar we hoopten dit jaar alle rioolwerken in de Acacialaan gereed te hebben weten we nu dat we nog zeker 3 weken rioolwerk in het nieuwe jaar nodig hebben om het werk af te maken. Deze drie weken zijn gebaseerd op werkbaar weer en zonder verdere tegenslag.

De nog uit te voeren rioolwerken in 2020 zijn:

  • Rioolwerk in de Acacialaan tussen de Vlierlaan en de Albert Schweitzerlaan
  • Rioolwerk in de Acacialaan tussen Prunuslaan en GoudenregensingelOp 6 januari, na de kerstvakantie, wordt met het rioolwerk nabij de Vlierlaan aangevangen. Betreffende bewoners worden/zijn daar met een aparte brief nader over geïnformeerd.

Bereikbaarheid
Bovenstaande situatie heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van de Acacialaan aan beide zijden van de Goudenregensingel.
Voor de kerstvakantie is de herinrichting van de Acacialaan-zuidzijde, tussen het Azaleapad en de Prunuslaan, zo goed als gereed en dus in gebruik gesteld. Bewoners van de Prunuslaan en Lijsterbeslaan kunnen dan ook weer rondrijden en ook de bewoners van de Goudenregensingel 2-20 kunnen tijdelijk weer de straat uit. In het deel tussen de Prunuslaan en Goudenregensingel worden voorzieningen getroffen met rijplaten en loopschotten, maar er komt geen verbinding met het deel wat al gereed is.

De Acacialaan noordzijde blijft afgesloten voor verkeer ter hoogte van de flat naast de Vlierlaan. Het gedeelte tussen de Goudenregensingel en de Vlierlaan is voor auto’s bereikbaar via de puinfundering zoals die daar nu ligt. Daarmee zijn ook de aanliggende zijstraten bereikbaar. Aan de oostzijde wordt het nieuwe trottoir zo ver mogelijk afgemaakt en verder maken we het ook zoveel mogelijk bereikbaar met loopschotten en rijplaten.

Plantwerkzaamheden
In december is ook een aanvang gemaakt met de beplantingswerkzaamheden. De gemeente heeft dit werk vanwege de natte weersomstandigheden stilgelegd. De plantwerkzaamheden worden ook in het nieuwe jaar weer opgepakt.

Het spijt mij u de nieuwe vertragingen te moeten mededelen. We hadden het zelf ook graag anders gezien en ook voorgenomen. Ondanks de overlast die dit teweeg brengt, en die we uiteraard proberen te beperken, wens ik u fijne feestdagen en een voorspoedig 2020.

Met vriendelijke groet,

P. Bol
medewerker van de afdeling Ontwikkeling

Dit bericht is geplaatst in Berichten, Renovatie, Sociale cohesie. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *