Bouwen voor ouderen in de wijk Noord

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Onderwerp: bouwen voor ouderen in de wijk Noord

Geachte dames en heren.

Het bestuur van de Wijkvereniging Pijnacker Noord wil graag het volgende onder uw aandacht brengen. In de wijk Noord is weinig of geen mogelijkheid voor ouderen om te verhuizen naar een “levensloopbestendige” woning. Het vrijkomen van o.a.  de locatie Stanislas 1 biedt een uitgelezen gelegenheid om hier verandering in aan te brengen. . Met deze brief willen wij graag uitleggen welke mogelijkheden wij daarvoor zien. 

Medio dit jaar zal de renovatie van de wijk Noord volledig zijn afgerond met een uitstekend resultaat.

Alle bewoners zijn ondanks dat het in totaal 10 jaar heeft geduurd, heel tevreden met de nieuwe uitstraling van de wijk.

Invulling bouwlocaties

Dit betekent dat er nu ook werk kan worden gemaakt met het bebouwen van de Stanislas locatie aan de Meidoornlaan omdat de aannemer deze locatie met het beëindigen van de renovatiewerkzaamheden   schoon zal  opleveren.

Onder wethouder Jaap van Staalduinen is het bestemmingsplan voor deze locatie na veel overleg met omwonenden aangepast. De bestemming is woningbouw, maar nog niet nader ingevuld.

In de woonvisie 2020-2030, die nu ter inzage ligt, staat duidelijk dat er behoefte is aan appartementen voor ouderen, die graag in hun omgeving willen blijven wonen, maar nu nog in een eengezinswoning wonen. In onze wijk  is de roep om appartementen voor ouderen bijzonder groot. De gemiddelde leeftijd van de bewoners in Noord is het hoogste binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Veel ouderen bezitten nu nog steeds een eengezinswoning omdat er praktisch geen alternatieven zijn om te verhuizen naar een appartement. 

Extra kosten en zorg

Dit resulteert in een groot beroep op de WMO om de woning aan te passen met o.a. een traplift en  aanpassingen in toilet, badruimte enz. De kosten voor deze voorzieningen zijn per woning aanzienlijk. Daarnaast moet er ook steeds meer een beroep worden gedaan op de thuiszorg voor ondersteuning omdat de noodzakelijke ruimten niet gelijkvloers zijn. Het komt helaas geregeld voor dat bewoners door vallen in het ziekenhuis belanden en daarna in een zorginstelling moeten revalideren. De afstand tot voorzieningen als winkels en zorg wordt ook voor veel bewoners te groot.

Doorstroming en sociaal netwerk 

Om in de wijk Noord ouderen een kans te bieden in hun sociale omgeving te blijven, zou de bouw van betaalbare appartementen voor ouderen op de Stanislas 1 locatie een geweldige oplossing zijn. Het mooiste zou zijn als dat een combinatie van koop en huur zou zijn. Bij de bouw zou ook gekeken moeten worden naar onderling contact, door mogelijkheden  te creëren waar men elkaar kan ontmoeten.

Tegelijk komen er dan in Noord betaalbare eengezinswoningen vrij voor starters en jonge gezinnen, hetgeen de leefbaarheid en de saamhorigheid veel goed zal doen.  Ook zal de gemiddelde leeftijd hierdoor dalen. Voor de bevolking van de bestaande scholen is dit tevens een uitkomst.

Voorzieningen in de buurt

Een bijkomend voordeel voor het bebouwen van de Stanislas locatie met appartementen voor ouderen is dat het winkelcentrum op korte loopafstand bereikbaar is en hierdoor geen beroep hoeft te worden gedaan op mantelzorgers voor de boodschappen en de ouderen hierdoor ook in beweging blijven en het blikveld e.d. weer wordt verruimd.

Klemmende oproep

Uit het bovenstaande kunt u begrijpen dat wij u met klem vragen te bewerkstelligen dat er op de Stanislas locatie appartementen voor ouderen, zoveel mogelijk uit onze wijk ,worden gebouwd.

Nu medio dit jaar de renovatie achter de rug zal zijn gaat de Wijkvereniging zich ook steeds meer richten op het bevorderen van de saamhorigheid door een aantal sociale werkzaamheden op te starten. Hierbij denken wij aan koffie- en fitnes ochtenden, klaverjassen, sjoelen enz.

Wij hopen van harte dat u dit alles wilt meenemen zodra er over de bebouwing van de Stanislas locatie wordt gesproken. Uw eigen woonvisie geeft aan dat u ook overtuigd bent van de noodzaak meer te bouwen voor deze groep. Wij zijn uiteraard graag bereidt, indien onze brief vragen oproept, over dit onderwerp met u van gedachten te wisselen.

NB Dit is geen nog geen commentaar of aanvulling op de ter visie liggende Ontwerp Woonvisie 2020-2030.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Wijkvereniging Pijnacker Noord.

Voorzitter: Secretaris::

Mevr. P.H. Graafland-van Rijn Dhr. J.J. van der Elst

Dit bericht is geplaatst in Berichten met de tags , , . Bookmark de permalink.

1 Reactie naar Bouwen voor ouderen in de wijk Noord

  1. Wat een mooie plannen. Ik wil graag op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen.
    Ik heb zeker belangstelling.
    AM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *