Q&A’s Huisvesting IKC Pijnacker Noord en Casaschool

 1. Waarom is nieuwbouw van de Casaschool nodig?
  Op dit moment is de Casaschool voorzien van tijdelijke huisvesting op twee locaties: 1. Acacialaan/Goudenregensingel en 2. in het scholencomplex Koningshof. In het IKC uitvoeringsprogramma 2018-2024 is afgesproken dat de Casaschool permanente huisvesting krijgt op één locatie in het scholencomplex Koningshof. Daarvoor is uitbreiding van het complex in Koningshof nodig, omdat daar nu te weinig lokalen zijn. De locatie aan de Acacialaan/Goudenregensingel is dan niet meer nodig. Deze is bestemd voor woningbouwontwikkeling.
 2. Waarom voorziet de gemeente in nieuwbouw voor basisschool de Schatkaart en de Casaschool in Pijnacker Noord?
  Gemeenten hebben een zorgplicht ten aanzien van het onderwijs. Concreet betekent dit dat wij onderwijsinstellingen moeten voorzien van passende permanente huisvestiging. Daarbij hebben wij te maken met scholen in de kern Pijnacker die sneller groeien (waaronder de Schatkaart), dan waar we eerder vanuit zijn gegaan. Dit betekent dat we bestaande plannen opnieuw moeten bekijken. Uitbreiding is niet altijd mogelijk op bestaande locaties. Daarom kijken we ook naar alternatieven. In dit geval is de Groen van Prinstererlaan een passend alternatief voor de realisatie van een nieuwe Schatkaart (inclusief kinderopvang), een nieuwe Casaschool en een sportzaal.
 3. Waarom ziet de gemeente af van huisvesting van de Casaschool op locatie Koningshof?
  Uit aanvullend onderzoek blijkt dat de ruimtelijke inpassing ingrijpender is, dan eerder gedacht. De maatregelen die nodig zijn om op een goede manier invulling te geven aan onder meer de verkeersafwikkeling, de bereikbaarheid en het parkeren, hebben een te grote impact op de ruimtelijke kwaliteit van de wijk. Zo moet er onder andere een groot gedeelte van het groene gebied opgeofferd worden. Tegelijkertijd geldt dat de opbouw van de wijk en de wijze waarop de school daarin is gepositioneerd zich niet lenen voor de benodigde maatregelen.
 4. Waarom is de locatie aan de Groen van Prinstererlaan in Pijnacker-Noord de beste optie?
  In totaal zijn er acht locaties verkend. Op basis van deze verkenning blijkt de Groen van Prinstererlaan (de huidige Schatkaartlocatie) de meest geschikte locatie. Daarbij hebben de criteria ruimtelijke inpassing, verkeer(safwikkeling) en financiële haalbaarheid een belangrijke rol gespeeld. Daarnaast geldt dat deze locatie een oplossing biedt voor twee onderwijshuisvestingsvraagstukken. Namelijk zowel voor de groei van de Schatkaart, als alles op één locatie voor de Casaschool.
 5. Hoe ziet de planning eruit (op hoofdlijnen)?
  In mei neemt de gemeenteraad een besluit over de realisatie van de Schatkaart en de Casaschool aan de Groen van Prinstererlaan. Wanneer de raad instemt met het voorstel van het college van B&W, starten we in juni/juli het overleg met omwonenden, betrokken partijen en belanghebbenden.In het vierde kwartaal gaan we aan de slag met het maken van een ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 aan de gemeenteraad aangeboden om te worden vastgesteld om vervolgens te worden vrijgegeven

voor zienswijzen. Na bekendmaking ligt het ontwerpbestemmingsplan gedurende een periode van 6 weken ter inzage. Gedurende deze termijn heeft iedereen de gelegenheid om zijn/haar zienswijze inzake het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken aan de raad.

 1. Wie gaat hierover binnen de gemeente en hoe werkt de besluitvorming?
  Het college van Burgemeester & Wethouders (B&W) legt een voorstel voor aan de gemeenteraad. Het is uiteindelijk de gemeenteraad die beslist over het voorstel van het college. De gemeenteraad behandelt dit onderwerp in mei 2020, volgens onderstaande planning:14 mei Beeld- en oordeelsvormende vergadering→de raad stelt vragen aan het college over het voorstel (beeldvorming) en gaat met elkaar het debat aan (oordeelsvorming)
  28 mei Besluitvormende vergadering→de raad neemt een besluit over het voorstelVoor de beeldvormende vergadering geldt dat u kunt inspreken.
 2. Hoe kan ik mijn mening uiten aan de gemeenteraad? Inspreken tijdens de raadsvergadering of een zienswijze indienen?
  U kunt inspreken bij de behandeling van het voorstel in de beeldvormende raadsvergadering van 14 mei, deelnemen aan het overleg met omwonenden en belanghebbenden (start in juni/juli) en/of een zienswijze indienen bij het ontwerpbestemmingsplan (eerste kwartaal 2021). Informatie over het inspreken tijdens de raadsvergadering kunt u vinden op de website van de gemeente: https://www.pijnacker-nootdorp.nl/politiek-en-organisatie/gemeenteraad.htm
 3. Wat gebeurt er na het besluit door de raad?
  Wanneer de raad in mei 2020 instemt met het voorstel van het college van B&W laat de gemeente eerst een schetsontwerp maken hoe de scholen eruit zouden kunnen zien. Op basis van dit schetsontwerp gaat de gemeente in gesprek met omwonenden en andere belanghebbenden. Als alles volgens plan verloopt is het schetsontwerp na de zomervakantie klaar om te laten zien.
 4. Hoe gaat het scholencomplex eruitzien?
  Daar is nu nog niets over te zeggen. Eerst moet de raad akkoord gaan met het voorstel van het college van B&W. Daarna starten we een overleg met omwonenden en belanghebbenden. Met de betrokken partijen (scholen en kinderopvang) worden zogenoemde programma’s van eisen opgesteld. Op basis van deze programma’s wordt door een architect een schetsontwerp gemaakt. Uit het schetsontwerp komt een eerste beeld naar voren hoe het scholencomplex er uit zou kunnen komen te zien. Het schetsontwerp wordt met omwonenden, betrokken organisaties en belanghebbenden gedeeld.

10. Wat doet de gemeente om omwonenden te betrekken?
Wanneer de raad in mei 2020 instemt met het voorstel van het college van B&W starten we het overleg met omwonenden en andere belanghebbenden. Hoe dit eruit komt te zien is nu nog niet precies te zeggen. Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn fysieke bijeenkomsten helaas niet mogelijk. Daarom werken we aan andere (digitale) vormen van informeren en betrekken. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, dan kunt u uw belangstelling kenbaar maken via: ikcpijnackernoord@pijnacker-nootdorp.nl.

11. Het gaat om een verandering in mijn woonomgeving. Wat nu?
Op dit moment gaat het om een voorstel van het college van B&W aan de gemeenteraad. Wanneer u vragen of bedenkingen heeft over dit voorstel kunt u dit kenbaar maken bij de gemeenteraad. U kunt ook gebruikmaken van het recht om in te spreken. U kunt dan aan de raad duidelijk maken welke bedenkingen u heeft over het voorstel van het college.

12. Waar kan ik terecht voor meer informatie, of als ik een vraag heb?

Zijn uw vragen nog niet beantwoord of heeft u aanvullende vragen, neem dan contact op de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 015 of via naar mail: ikcpijnackernoord@pijnacker-nootdorp.nl. De medewerkers van het KCC zullen u, indien nodig, doorverbinden met de juiste ambtenaar.

13. Ik wil op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, dan kunt u uw belangstelling kenbaar maken via: ikcpijnackernoord@pijnacker-nootdorp.nl. We houden u dan aan de hand van een nieuwsbrief op de hoogte. Daarnaast werken we aan een website waarop u informatie over de plannen aan de locatie Groen van Prinstererlaan en de voortgang kunt terugvinden.

Dit bericht is geplaatst in Berichten met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.

1 Reactie naar Q&A’s Huisvesting IKC Pijnacker Noord en Casaschool

 1. R.J. Groenendijk schreef:

  Ik volg met belangstelling de ontwikkelingen en maak mij zorgen.

  Ten eerste: wederom bouwverkeer in de wijk. En ook nog eens over net aangelegde straten die daardoor schade oplopen. Het is na lange tijd eindelijk rustig.

  Ten tweede: de Casa heeft regionale aantrekkingskracht waardoor ik veel verkeer in de wijk verwacht. Halen en brengen van de kinderen. Ik ben van mening dat een school in een woonwijk vooral kinderen uit die wijk moet dienen. Indien kinderen vooral van buiten de wijk komen, dan kan de school beter aan de rand van de woonkern geplaatst worden.

  Ten derde: de scholen Josef, Casa en Schatkaart hebben nu relatief veel schoolpleinen zodat de kinderen lekker kunnen uitwaaien tijdens de pauze. Ik verwacht dat Casa en Schatkaart daarop zullen inleveren.

  Ten vierde: verliezen de scholen door samenvoegen niet te veel van hun identiteit? Mensen hebben nu de keus, het lijkt me dat die keus afneemt.

  Is het de gemeente er niet gewoon om te doen dat er huizen op locatie Casa gebouwd kunnen worden wat inkomsten genereert?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *