Definitief Ontwerp Staatsliedenbuurt

Het definitief ontwerp inrichtingsplan Staatsliedenbuurt is eindelijk binnen, nog net in januari 2011. De omvang is 85 blz en 8MB. U vindt het onder Buurten > Staatsliedenbuurt. Kijk of en hoe uw commentaren zijn verwerkt!

De hoofdstukken 1 en 2 vormen een introductie op het plan. Er wordt een toelichting op de buurt en de geplande ophoging en rioleringswerkzaamheden gegeven. Hoofdstuk 3 toont de plankaart voor de Staatsliedenbuurt met een korte samenvatting van het ontwerp. In de hoofdstukken 4, 5, 6 en 7 worden de planlagen verkeer, groen, spelen en inrichtingselementen verder toegelicht.

In de bijlagen zijn de details en de straatprofielen opgenomen. Daarnaast vindt u hier een inventarisatie van de aanwezige bomen in de buurt. Voor elke boom met een doorsnede groter dan 25 cm is bekeken of deze in goede staat verkeert en wat de maximale ophoging is die de boom kan verdragen. In de bijlage is ook een kaart opgenomen waarin de te kappen bomen en de redenen van kap zijn weergegeven.

Dit bericht is geplaatst in Renovatie. Bookmark de permalink.