Masterplan

Het Masterplan Pijnacker-Noord biedt het afstemmingskader waarbinnen vernieuwingen in de ruimtelijke structuur zullen plaatsvinden.

Het Masterplan bevat een pakket aan voorstellen die elkaar onderling aanvullen en versterken met als deel een ruimtelijke structuur, waarmee de wijk vitaal de toekomst tegemoet kan gaan.

Bovendien moet het Masterplan wensen en mogelijkheden bij elkaar brengen. Dit betekent dat uitvoering mogelijk moet zijn binnen financiële kaders, technische beperkingen en bovenal dat het plan gedragen wordt door de bewoners van de wijk.

Gezocht is naar een optimale mix, waarbij volkshuisvestelijke doelen en draagvlak binnen de wijk met elkaar verenigd kunnen worden, binnen verantwoorde financiële kaders.

Het Masterplan is de basis voor het fysieke uitvoeringsprogramma. Hierin worden alle ‘harde’ ingrepen samengevat, zoals de revitalisering en nieuwbouw en de aanpak van de openbare ruimte en het verkeer.

De sociale component krijgt zijn weerslag in een sociaal beheerplan. Dit maakt onderdeel uit van de wijkbeheerplannen en is een uitwerking van het wijkgericht werken. De kaders hiervoor worden echter wel in dit Masterplan geschetst.

Ten slotte is het Masterplan de basis voor de herziening van het bestemmingsplan Pijnacker-Noord.

Dit bericht is geplaatst in Renovatie. Bookmark de permalink.