Samenvatting bestuursvergadering 15 oktober 2018

Tijdens de bestuursvergadering van de wijkvereniging op 15 oktober zijn de volgende punten besproken:

–          De overname van het rouwcentrum van De Laatste Eer door de Bridge verenigingen is nog geen gelopen koers. De gemeente Pijnacker moet zich nog garant stellen voor de noodzakelijke lening voor de overname. Wel is er een gesprek geweest waarin een concept convenant ter bespreking is voorgelegd. Dit concept betreft het parkeren door de bezoekers van de bridge avonden e.d. .Zodra er overeenstemming is over dit convenant, zullen wij de gemeente informeren dat wij overeenstemming hebben over de parkeerproblematiek. Ook zal deze overeenstemming op de website komen te staan.

–          De gemeente wil wijksgewijs loskomen van het aardgas. In het akkoord staat dat dat de gemeente een plan moet presenteren voor 2021.

–          Met de buurttuin gaat het heel goed. De tuin zal worden uitgebreid met vruchtbomen.

–          De renovatie van de Berken- en Bomenbuurt vordert gestaag. Helaas is het niet mogelijk een definitieve planning te geven door allerlei onverwachte tegenslagen, waarbij aangetroffen verontreinigingen een hoofdrol spelen.

Dit bericht is geplaatst in Berichten. Bookmark de permalink.