Samenvatting bestuursvergadering 16 januari 2017

Tijdens de bestuursvergadering van de wijkvereniging op 16 januari 2017 zijn de volgende punten besproken:

  • Het Repair Café is goed bezocht. 28 reparaties waarvan meer dan de helft met succes. Volgende bijeenkomst is in De Schakelaar (Rollators als centraal thema)
  • In januari (21ste) wordt gestart met de koffieochtenden voor buurtbewoners
  • De dijk van het Hoogheemraadschap van Delfland aan de Wilgenhof moet worden opgehoogd. Alle bomen die nu nog in de dijk staan worden verwijderd omdat dit de dijk zou verzwakken.
  • Door de wijkvereniging is bij de gemeente gepleit voor het in de wijk aanwezige ruige gras in te zaaien met een bloemen/kruiden mengsel zodat dit ruige gras als een Honey Highway gaat functioneren. De gemeente stond hier niet afwijzend tegenover en gaat een kostenraming maken..
  • Een afvaardiging van het bestuur heeft met de projectgroep gesproken die belast is met de renovatie van Klapwijk. Deze staat voor 2020 gepland en er is door ons een aantal nuttige tips gegeven.
Dit bericht is geplaatst in Berichten, Vereniging. Bookmark de permalink.