Samenvatting bestuursvergadering 23 mei 2016

Tijdens de bestuursvergadering van de wijkvereniging op 23 mei 2016 zijn de volgende punten besproken:

  • Handhaving van de maximale snelheid van 15 km/uur in de Geleerdenbuurt. Plaatsing door de gemeente van een display waarop de voertuigsnelheid kan worden afgelezen en tevens wordt geregistreerd.
  • Ook zal met de gemeente contact worden opgenomen om op strategische plaatsen bloembakken te plaatsen om de wijk op te fleuren en voertuigsnelheid te beperken;
  • Doordat de gemeente Delft het oppompen van koelwater (voor voormalig Gist/Brocades) wil gaan verminderen, kan het grondwaterpeil in de onze wijk worden verhoogd. Aan de gemeente zal worden gevraagd waar peilbuizen staan en of dit wordt gemonitord;
  • De start van de buurttuin aan de Cort van der Lindenlaan was erg succesvol en een tweede locatie staat al op stapel;
  • Het eerste blok van de nieuw te bouwen woningen aan de Thorbeckelaan is opgeleverd en wordt reeds bewoond;
  • Alle leden zullen per mail of brief binnenkort worden uitgenodigd om hun contributie te betalen
Dit bericht is geplaatst in Berichten, Vereniging. Bookmark de permalink.