Samenvatting bestuursvergadering 25 juni 2018

  • Om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming te voldoen is het Huishoudelijk Reglement aangepast. Deze aanpassing zal ter goedkeuring worden aangeboden op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.
  • De voorbereidingen voor het feest ter afsluiting van de renovatie van de Heesterbuurt zijn in volle gang. Aan de wijkmanager zal worden gevraagd of een bijdrage uit de buurtknip verkregen kan worden.
  • Wij besluiten om gezien alle drukke werkzaamheden niet deel te nemen aan Tiny Forest. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid bos ter grootte van een tennisbaan. Dit minibos is een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen, kleine zoogdieren én voor mensen.
  • Op 30 juni richt de wijkmanager een stand in langs de Acacialaan om de bewoners van de Bomen- en Berkenbuurt voor te lichten hoe het beste een voortuin na de renovatie het beste kan worden ingericht. Wij zullen ter promotie en ondersteuning hier aanwezig zijn..
  • De Laatste Eer heeft besloten het rouwcentrum aan de Thorbeckelaan te verkopen i.v.m. het verplaatsen van hun activiteiten naar het Sint Janshof. De twee Pijnackerse Bridgeverenigingen hebben het plan opgevat om dit pand voor hun activiteiten aan te kopen. Zij hebben hiervoor gemeente garantie nodig. Wij zijn niet tegen de komst van deze verenigingen maar vrezen parkeeroverlast. Hierover vindt overleg plaats.

 

Dit bericht is geplaatst in Berichten. Bookmark de permalink.