Van rouwcentrum naar denksportcentrum?

Het Rouwcentrum van De Laatste Eer aan de Thorbeckelaan is niet meer in gebruik omdat de activiteiten zijn verplaatst naar de begraafplaats St. Janshof.

De mogelijkheid dat het gebouw nu een andere bestemming krijgt is nu aanwezig omdat een Stichting in oprichting van 2 Bridgeverenigingen in Pijnacker te kennen heeft gegeven het gebouw te willen kopen. Of dit door zal gaan is mede afhankelijk of zij een  gemeentegarantie krijgen op de benodigde lening. Deze aanvraag is bij de gemeente ingediend.
Wij zijn blij dat de bestemming van dit gebouw dan “Maatschappelijk” blijft. De Bridgeverenigingen vervullen een belangrijke functie in het dorp en vele inwoners weten de weg naar deze verenigingen prima te vinden.

In een verkennend gesprek dat uw bestuur heeft gehad met de Bridgeverenigingen, gaven zij aan dat wij het gebouw kunnen huren voor veel van onze activiteiten. Hier zijn wij erg blij mee omdat op termijn “De Schatkaart” waar wij nu ruimte huren, gesloopt gaat worden en er dan in de hele wijk Noord geen ruimte voor ons geschikt en beschikbaar is. Nu de renovatie van de wijk volgend jaar achter de rug zal zijn, heeft uw bestuur besloten om de sociale activiteiten fors uit te breiden en is dit gebouw daar uitstekend geschikt voor.

Het gewijzigde gebruik zal wellicht parkeeroverlast met zich mee gaan brengen. Wij hebben daar met de bridgeverenigingen in een tweede gesprek uitvoerig over gesproken. De Bridgeverenigingen zijn zich hier ten volle van bewust en zijn inmiddels al een parkeeronderzoek gestart. Daarbij zal ook het door de gemeente uitgevoerde parkeeronderzoek in 2017 worden gebruikt. De voorlopige resultaten zijn als volgt: er wordt aangestuurd op maximaal 45 auto’s per avond.  Parkeren op eigen terrein zal worden uitgebreid naar 20 / 22 parkeerplekken. Dit betekent dat er voor ongeveer 25 auto´s in de omgeving een parkeerplaats moet worden gezocht. Zoals het parkeeronderzoek aangeeft zijn die plekken niet te vinden in de Staatsliedenbuurt. Gedacht wordt om de parkeerplaatsen bij Lidl en de flats aan de Troelstralaan en de Cort van der Lindenlaan hiervoor te gebruiken. De besturen gaan heel actief de leden motiveren om zonder auto te komen en indien toch noodzakelijk dan te gaan carpoolen en daarbij richtlijnen aan te geven waar eventueel geparkeerd kan worden om de overlast te beperken.

Wij zullen de komende tijd nog regelmatig met de bridgeverenigingen over dit onderwerp in gesprek gaan.

Wij vernemen graag uw mening. Wij verzoeken u dit te doen via info@pijnacker-noord.nl of per brief en deze af te geven bij Wijkvereniging Pijnacker Noord, Tilanussingel 7.

Dit bericht is geplaatst in Berichten, Sociale cohesie, Vereniging. Bookmark de permalink.