Tijdens de bestuursvergadering, zijn de volgende punten besproken:

  • Het plan van de gemeente om aan de Groen van Prinstererlaan een tweetal scholen te bouwen voor zowel de Schatkaart als voor de Casa school met een onderkomen voor Wombat en een sportzaal wordt met instemming begroet. Wij vinden het een verrijking voor onze wijk Noord. In de gesprekken met de gemeente zullen wij echter duidelijk aangeven dat er eerst duidelijkheid moet komen betreffende verkeersplan wat betreft het halen en brengen van de kinderen met de auto en tevens het zo veilig mogelijk uitvoeren van de fietsroutes. Ook zullen wij aandringen op een gevarieerde bouw op deze plaats in de wijk. Een blokkendoos zal niet worden geaccepteerd. Ook mag de bebouwing niet ten koste gaan van het aanwezige groen.
  • Betreffende de bebouwing van de Stanislas1 locatie aan de Meidoornlaan hebben wij al een brief aan het College en de Raad gestuurd, waarin wij aandringen dat er zo veel mogelijk appartementen voor ouderen komen. De brief staat op onze website.

Categories:

Comments are closed