ALV op 20 februari 20.00 uur in Parochiehuis

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering die op 20 april 2011 in het Parochiehuis (Oostlaan 38A) zal worden gehouden. Aanvang 20.00 uur.

AGENDA

 1. Opening
 1. Mededelingen
 1. Verslag van de ALV van 26 mei 2010 (bijlage 1)
 1. Jaarverslag 2010 (bijlage 2)
 1. Winst en verliesrekening 2010, Balans per 31 dec 2010, Begroting 2011 (bijlage 3)
 1. Verslag van de Kascommissie
 1. Benoeming van nieuwe Kascommissie
 1. Pauze
 1. Presentatie over het onderwerp “sociale software” (Hyves en Facebook) ten behoeve van de wijk door Jaap Roos (n.a.v. Nota Sociale Cohesie van het bestuur)
 1. Rondvraag
 1. Sluiting

In de presentatie na de pauze zullen we aandacht vragen voor uw ideeën omtrent het verbeteren van de sociale cohesie in de wijk. Het bestuur heeft daarover nagedacht. Maar wat de leden willen staat voorop en zal het uitgangspunt zijn van nieuwe activiteiten. Jaap Roos zal als een van de mogelijkheden het gebruik van sociale media laten zien om de communicatie binnen de wijk te bevorderen (online demo). Maar we hebben het ook over “gewone” manieren om met elkaar iets te ondernemen.

Zie voor de bijlagen Home > Vereniging > Verslagen ALV.

Dit bericht is geplaatst in Vereniging. Bookmark de permalink.