Besluiten van de ALV

Op de ALV van 29 maart 2012 zijn de verslagen en de financiële stukken goedgekeurd. De penningmeester is gedechargeerd.

De bestuursfuncties zijn als volgt gewijzigd: Joop van den Berg is benoemd tot voorzitter en Floris Holtkamp tot penningmeester.

Als leden van de kascommissie zijn benoemd Jan Bloemendaal en Willem Teerlink. Als reservelid zijn benoemd Herman de Bruin en Bert Dijksman.

John van Beusekom is met algemene stemmen benoemd tot erelid van de vereniging wegens zijn zeer grote verdiensten voor de vereniging en de wijk vanaf het allereerste begin van de vereniging.

Na de pauze heeft de boswachter Jenny van Leeuwen een zeer boeiend verhaal gehouden over de flora en fauna in het Bieslandse Bos en de Balij. Zij sprak met veel enthousiasme over wat er nu allemaal te genieten is in dit aangrenzende natuurgebied. Ze nam diverse folders mee.

Dit bericht is geplaatst in Vereniging. Bookmark de permalink.