Oprichting wijkvereniging

Uit het oprichtingsverslag citeren we:

 1. Voorzitter geeft de stand van zaken weer ten aanzien van het Masterplan:
  • Er wordt een toelichting gegeven over de resultaten van de enquˆete.
  • De wijk dient in zijn geheel 30-km gebied te worden. Vooral de veiligheid bij C1000 en de Goudenregensingel verdient veel aandacht.
  • Het overleg tussen Rondom Wonen en de huurders dient aanzienlijk verbeterd te worden.
  • Het bestuur zal nagaan of er een procedure planschade bestaat. Aangeraden wordt ook een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.
  • Is de becijferde opknapkosten van ca. e 50.000= per flat op grond waarvan door Rondom Wonen besloten is de 2-laagse bejaardenflats af te breken een goede berekening?
  Het bestuur geeft aan dat Rondom Wonen die beslissing op technisch- economische redenen heeft genomen. Huidige huurders dienen een passend alternatief te krijgen.

 

Het verslag eindigt met:

De voorzitter feliciteert de leden met de oprichting van de vereniging en hoopt dat de komende jaren vele en nuttige activiteiten zullen worden opgepakt en de wijk daardoor een
aantrekkelijke wijk blijft.

Dit bericht is geplaatst in Renovatie, Sociale cohesie, Vereniging. Bookmark de permalink.