Samenvatting bestuursvergadering 15 april 2013

Op maandag 15 april zijn tijdens de bestuursvergadering de volgende punten besproken.

–        het bestemmingsplan Pijnacker Noord is verder besproken. Het contact met de Gemeente hierover gaat uiterst moeilijk. Het is niet duidelijk waarom wethouder Van Staalduine bij zij standpunt blijft. Wij hebben met alle fracties gesproken. We zijn bij de “beeldvormende vergadering”aanwezig geweest. Deze verliep nogal choatisch.

–        De notitie “Reactie op Cultuurvisie” van de commissie Beeldende Kunst is besproken. Het bestuur vindt kunst wel belangrijk, maar in de huidige situatie van de recessie vinden we de bezuinigingen bij verenigingen zwaarder wegen dan kunst. In die zin wordt gereageerd.

–        De inrichting van de erftoegangsweg (ontsluitingsweg) is besproken. Belangrijk punt is het dwars- ofwel langsparkeren aan de Meidoornlaan. De voor- en de nadelen van elk worden besproken. Dit zal bij het overleg met de Gemeente worden ingebracht.

–        De voortgang van de renovatie in Staatsliedenbuurt (uitvoering), de Parkbuurt (ontwerp) en de Heesterbuurt (ontwerp) gaan goed. Er is echter onduidelijkheid over de planning. Met de Gemeente zal dit worden besproken.

–        Op 19 maart is de werkgroep gestart die een Wijkatlas Pijancker Noord gaat samenstellen. Doel is om begin oktober het product klaar te hebben. Het moet een bijdrage leveren aan het punt van onze doelstelling “het bevorderen van de samenhang in de wijk”.

–        De tweede wandelexcursie en de opening van het trapveldje aan de Meidoornlaan worden voorbereid.

Dit bericht is geplaatst in Vereniging. Bookmark de permalink.