Samenvatting bestuursvergadering 16 december 2013

Tijdens de bestuursvergadering  van de wijkvereniging op 16 december 2013 zijn de volgende punten besproken.

– op 28 november hebben we kennis gemaakt met de bewonersverenigingen van Klapwijk, Tolhek en Koningshof. De andere verenigingen zijn meer dan wij gericht op sociale activiteiten. Maar overal is het een probleem om de bewoners te betrekken bij de wijk. We hebben vernomen hoe het Wijktoezicht werkt in Klapwijk en Koningshof.

– het tot nu toe gevolgde proces van de buurtplannen die besproken worden met Ontwerpbureau en Gemeente en vervolgens met de bewoners is geëvalueerd. Er is nog één project te gaan. De Bomen- en de Berkenbuurt worden samengevoegd in een project. Het proces blijft hetzelfde.

– samen met de Gemeente hebben we de onderlinge overleggen geëvalueerd. We hebben nu een projectoverleg, een stuurgroepoverleg en een “benen-op-tafel”-overleg. Steeds met afnemende frequentie. Alle partijen zijn tevreden.

– de planning voor de rest van de renovatieplannen is besproken met de Gemeente. Wegens de aard van de financiering volgens budgetten per jaar kan de Gemeente het gehele project niet versnellen. De laatste buurten bomenbuurt en berkenbuurt zullen in één project worden aangenomen en uitgevoerd.

– er is door het bestuur in samenwerking met Urbland een voorstel op papier gezet voor de bomen aan de Rommesingel

– de gemeenteopzichter Marcel Schulze gaat met pensioen. Over zijn opvolging is gesproken.

– de Wijkatlas is goed ontvangen. De aanwezigheid van ongeveer 100 kinderen van de drie basisscholen bij de presentatie was geweldig.

Dit bericht is geplaatst in Vereniging. Bookmark de permalink.