Samenvatting bestuursvergadering 16 september 2013

Tijdens de bestuursvergadering  van de wijkvereniging op 16 september zijn de volgende punten besproken.

Drie bestuursleden nemen deel aan de door de gemeente georganiseerde conferentie Veiligheid. De gemeente presenteert dan de uitkomsten van de beleidsevaluaties integrale veiligheid en integrale handhaving.

Bomen. Naar aanleiding van vragen van de gemeente stelt de wijkvereniging voor twee “bejaarde” populieren te kappen en te vervangen door passende andere bomen. Passend in de zin van voldoende omvang en beter passend in de omgeving.

De wijkvereniging heeft van de gemeente een lijst met verbeterpunten rondom de Lidl ontvangen en zal daar op reageren.

De gemeente heeft de plaatsing van de ondergrondse vuilcontainers aan de Van Houtenlaan, Nolenslaan en De Visserlaan breder getrokken door ook de plaatsing bij de hoge flats te bekijken.

De voortgang van de verbetering van de Staatsliedenbuurt gaat volgens plan.

De wijkatlas is vrijwel gereed. Besproken wordt de distributie en promotie van dit boekje.

De wijkvereniging doet een voorstel aan de gemeente hoe om te gaan met wijzigingen op het Definitief Ontwerp, zoals de plaats van de viskraam en de plaatsing van ondergrondse vuilcontainers.

Dit bericht is geplaatst in Vereniging. Bookmark de permalink.