Samenvatting bestuursvergadering 17 december 2012

Op woensdag 17 december zijn tijdens de bestuursvergadering de volgende punten besproken.

–          Regulier overleg met de Gemeente :

  • samen met de gemeente is hard gewerkt aan de wijkkrant die in januari 2013 zal uitkomen. Diverse onderwerpen zijn besproken.
  • er is gediscussieerd over het functioneren van de zogenaamde shared space van de openbare ruimte rond de Lidl. Het parkeren gaat erg rommelig en niet volgens de regels van shared space. Dit zal met gemeente worden besproken
  • het blijkt dat sommige belangrijke details bij de renovatie van de Staatsliedenbuurt anders zijn dan in het Definitief Ontwerp is beschreven. Afwijkingen zullen met gemeente worden besproken
  • over de rol van de wijkvereniging wordt gediscussieerd: we werken bij vragen en problemen niet alleen voor de leden maar voor alle bewoners van de wijk.

–          De voortgang van de renovatie in de Staatsliedenbuurt is besproken. Het werk loopt volgens de planning.

–          De info-avond over de erftoegangsweg wordt voorbereid.

–          Plan voor het samenstellen van een brochure over de geschiedenis van onze wijk krijgt verder vorm. In de wijkrant wordt gevraagd om mensen die interesse voor / verstand van geschiedenis of kunst hebben om zich op te geven voor een werkgroep. Een expert is al gevonden. Op de ALV in maart wordt er ruim aandacht aan besteed.

Dit bericht is geplaatst in Vereniging. Bookmark de permalink.