Samenvatting bestuursvergadering 18 februari 2013

Op maandag 18 februari zijn tijdens de bestuursvergadering de volgende punten besproken.

–          Regulier overleg met de Gemeente :

  • voorbereiding van de bewonersbijeenkomst met de bewoners van de Heesterbuurt op 19 februari.
  • de uitgaven voor de renovatie van de gehele wijk liggen – na bezuinigingen – op schema.
  • de oude meidoorns langs de singel op de Dreeslaan blijven staan; er zijn intussen al jonge bomen tussen geplant ter vervanging op termijn
  • het bestemmingsplan is besproken. Alternatief voor hoge woningbouw aan Meidoornlaan tegenover Helmhuis wordt bestudeerd. De Wijkvereniging heeft met bewoners een alternatief geschetst dat de gemeente gaat bestuderen. Gemeente houdt vast aan handhaven van “wijzigingsbevoegdheid” op gebied Berkenhofscholen. Dit is zeer tegen onze zin.

–          De heer Dillingh van de Dunantlaan heeft ons een copie gestuurd van zijn correspondentie met de Gemeente over de gemeten verlaging van de grondwaterstand bij zijn huis ten gevolge van de verbeterde drainage in de Geleerdenbuurt. Hij stelt de Gemeente aansprakelijk voor schade. We wachten even reactie van de Gemeente af en bepalen dan wat we doen in het belang van alle bewoners.

–          de ALV op 18 maart is voorbereid.

–          Na de pauze van de ALV zal dhr. Aad Tas een lezing houden over ontstaan en ontwikkeling van onze wijk. Tevens er is een werkgroep Wijkatlas in voorbereiding waarover spoedig meer bekend zal worden gemaakt.

Dit bericht is geplaatst in Vereniging. Bookmark de permalink.