Samenvatting bestuursvergadering 18 november 2013

Tijdens de bestuursvergadering  van de wijkvereniging op 18 november 2013 zijn de volgende punten besproken.

– De subsidie aanvraag bij de Gemeente is besproken. In 2014 kijgen we nog subsidie. Er is in de Gemeenteraad al besloten dat die dan snel wordt afgebouwd tot nul.

– Een bestuurslid heeft op verzoek van Urbland (ontwerpt renovatie in Noord) vragen beantwoord tijdens een rondleiding van bewoners van de wijk Vlietwijk in Voorschoten. In die wijk wordt een soortgelijke renovatie door Urbland gepland als de onze. Er is gelopen door een gedeelte van de Geleerdenbuurt en de Staatsliedenbuurt. Er werden veel vragen gesteld over de details en de ervaringen van onze bewoners.

– De Gemeente gaat bezuinigingen doorvoeren op het budget van de renovatie. Deze zullen per budgetjaar worden doorgevoerd. Nu is alleen nog gesproken over bezuinigingen in Euro’s per jaar. Later worden concrete bezuinigingen gekozen. Wij zullen erop letten dat verstandige keuzen worden gemaakt.

– De plaatsing van de ondergrondse vuilcontainers nabij de flats is besproken. Avalex heeft met een wagen een demo gegeven van het achteruit rijden en de procedures bij de flats. Daaruit is naar voor gekomen dat volgens de manager en de aanwezige chauffeur van Avalex (en ons) het achteruitrijden tot nabij de ingang van de flat aan de Van Houtenlaan uitstekend kon plaats vinden zonder bijzondere risico’s voor de veiligheid. De Gemeente was ook aanwezig. Dw wijkvereniging is voorstander van plaatsing zo dicht mogelijk bij de flats. In de komende maanden zal hierover het besluit genomen worden.

– De blijvende parkeeroverlast bij Lidl is besproken. Over de verdere handhaving wordt contact opgenomen met de politie.

– De presentatie van de Wijkatlas op 22 november is doorgenomen.

Dit bericht is geplaatst in Vereniging. Bookmark de permalink.