Samenvatting bestuursvergadering 19 augustus 2013

Op maandag 19 augustus zijn tijdens de bestuursvergadering de volgende punten besproken.

–        De huisvuilverzamelplaatsen bij de Visserlaan en omgeving zijn besproken. Op sommige dagen is het heel erg door vuil dat naast de containers ligt. Het is weliswaar een tijdelijke situatie tijdens de renovatie maar Gemeente en politie moeten voor de handhaving zorgen. Wij bekijken of de Milieupolitie kan worden ingeschakeld.

–        De standplaats van de vishandel bij de Lidl wordt besproken. Na bezwaren van bewoners is de plek verschoven. Maar het is nog geen goede oplossing.

–        Het nieuwe drainagesysteem in de Geleerdenbuurt is weer uitgeschakeld. Dat was mogelijk door een “eenvoudige ingreep” aan de Nobellaan. Nu is het risico van de verlaging van de grondwaterstand kleiner geworden. Het laatste woord is echter nog niet gezegd.

–        Het samenstellen van de Wijkatlas gaat voorspoedig. De inhoud is bijna af en de productiefase wordt binnenkort gestart voor de opmaak en druk.

Dit bericht is geplaatst in Vereniging. Bookmark de permalink.