Samenvatting bestuursvergadering 19 januari 2015

Tijdens de bestuursvergadering van de wijkvereniging op 19 januari 2015 zijn de volgende punten besproken.

  • De ALV (Algemene Leden Vergadering) zal gehouden worden op 23 maart om 20.00 uur in de Acker.
  • Parkbuurt. Planning loopt enkele weken uit. Tijdens het overleg met de Gemeente zal de verlichting van het pad langs de flats en langs het water, evenwijdig aan de Nobellaan worden besproken omdat dit pad op de kopse kanten van de flats erg donker en daardoor onveilig is.
  • Een Werkgroep Sociale Activiteiten is in oprichting. Een oproep voor bemensing komt in de Telstar.

Met de gemeente zal worden besproken om de mogelijke geluidhinder door het breken van puin op de voormalige Stanislas2 locatie tot een minimum te beperken

Dit bericht is geplaatst in Vereniging. Bookmark de permalink.