Samenvatting bestuursvergadering 19 mei 2014

Tijdens de bestuursvergadering  van de wijkvereniging op 19 mei 2014 zijn de volgende punten besproken.

–          Op 15 mei is er een vergadering belegd met de 12+ jeugd in de keet van RondomWonen, over de invulling van een tweetal locaties en wel aan de Goudenregensigel en de Vlierlaan. Er zijn een aantal ideeën geopperd, waaronder het aanbrengen van kunstgras. Dit wordt ook nog besproken met Jongerenwerk en de wijkmanager.

–          De cijfers van de verkeersmetingen in de Pasteurlaan zijn nog niet bekend. Het blijkt wel dat de bewoners de regels behorende bij de als woonerf ingerichte buurt niet geheel machtig zijn. Hier mag maximaal 15km/h worden gereden en deze snelheid wordt veel te vaak overschreden hetgeen de veiligheid van de spelende kinderen ernstig in gevaar brengt.

–      Op 20 mei is de eerste infoavond voor de bewoners van de Bomenbuurt en de Berkenbuurt. De renovatie van deze twee buurten zal in één project worden uitgevoerd. Binnen dit project worden 5 subbuurten onderscheiden. Met stickers kunnen bewoners aangeven wat het meest gewenst wordt. Op basis van deze inventarisatie wordt een schetsontwerp gemaakt.

–      Er wordt een feest voorbereid bij gelegenheid van de afronding van de renovatie van de Staatsliedenbuurt. De datum is 14 juni en de tijd is van 15.00 uur tot 17.00 uur. Alle bewoners worden per brief geïnformeerd en uitgenodigd. Plaats: speeltuin Rommesingel.

–      Het Repair Café komt definitief in het schoolgebouw “De Schatkaart”. We krijgen daar een lokaal dat nu in gebruik is als opslag voor schoolmeubilair en het ligt naast het lokaal voor de kinderopvang.  Er zijn vier mensen bereid om te helpen bij het oprichten en de bedoeling is om in de 1ste week van september te beginnen. Dit betekent dat vrijwilligers worden gezocht. Mogelijk kunnen wij gebruik maken van een aantal vrijwilligers uit Nootdorp (daar hebben zij er reeds 30). Er is een aparte ingang voor het beoogde klaslokaal.

Dit bericht is geplaatst in Vereniging. Bookmark de permalink.