Samenvatting bestuursvergadering 19 november 2012

Op maandag 19 novemberzijn tijdens de bestuursvergadering de volgende punten besproken.

–          Regulier overleg met de Gemeente :

  • samen met bewoners hebben we bezwaar gemaakt tegen onderdelen van het voorgenomen bestemmingsplan Pijnacker Noord: de hoogte van de nieuwbouw tegenover het Helmhuis op de Meidoornlaan (Stanislas I); de inrichting van het gebied van de scholen tussen Goudenregensingel en Park Berkenoord; de parkeerplaatsen rondom De Acker. Het contact met bijna alle fracties en officieel ingesproken. Wethouder van Staalduinen neemt het plan op deze onderdelen terug en komt binnen drie maanden met een verbeterd plan na overleg met bewoners en wijkvereniging.
  • onze bezwaarschriften tegen het instandhouden van de blokker op de Nieuwkoopseweg zijn besproken en verscherpt. Ons voorstel zal besproken worden met de gemeente.
  • overleg met de Gemeente over de plekken voor de 12+ jeugd aan de Vlierlaan en de Goudenregensingel. We willen deze versneld laten aanleggen en niet wachten tot de betreffende buurt als geheel aan de beurt is. De Gemeente behandelt dit punt teleurstellend traag.
  • de laatste stappen voor het vaststellen van het ontwerp van de “erfontsluitingsweg” (dat is de nieuwe naam van de wijkontsluitingsweg). We naderen het moment dat we een info avond voor de bewoners kunnen gaan organiseren.

–          De voortgang van de renovatie in de Staatsliedenbuurt is besproken. Het werk loopt volgens de planning.

–          het verzamelen van opmerkingen op het VO van de Heesterbuurt zodat het plan door het ontwerpbureau kan worden afgerond voor presentatie aan de bewoners in maart 2013

–          De inhoud van de nieuwe Wijkrant van januari 2013 is besproken, met o.a. vermelding van ons standpunt tegen het in stand houden van de blokker op de Nieuwkoopseweg

–          Plan voor het samenstellen van een brochure over de geschiedenis van onze wijk wordt besproken.

Dit bericht is geplaatst in Vereniging. Bookmark de permalink.