Samenvatting bestuursvergadering 20 januari 2014

Tijdens de bestuursvergadering  van de wijkvereniging op 20 januari 2014 zijn de volgende punten besproken.

– We hebben gesproken over de inhoud van de Digitale Nieuwsbrief Pijnacker-Noord die binnenkort uit komt.

– De algemene ledenvergadering is voorbereid, notulen, jaarverslag en financieel verslag met begroting. Het programma – de lezing – voor na de pauze is besproken. Het onderwerp zal zijn Veiligheid. Een spreker moet worden gezocht.

– Over de bestuurssamenstelling is gesproken. Aftreden en benoemen.

– Komende tijd zal naast de voortdurende aandacht voor de renovatie meer aandacht besteed worden aan “sociale zaken”.

– De werkzaamheden aan de Vlierlaan en een stukje van de Noordweg nabij de kruising met de Westlaan zijn besproken.

– De definitieve besluitvorming over de plaatsing van de ondergrondse vuilcontainers is besproken. We moeten afwachten wat Gemeente met Avalex doet.

– De agendapunten voor de eerstvolgende projectbespreking met de Gemeente zijn voorbereid.

– In de Wijkatlas Pijnacker-Noord is per abuis geen aandacht besteed aan de Acker. Er zal een aanvulling geschreven worden voor opname in de digitale wijkatlas op de site.

Dit bericht is geplaatst in Vereniging. Bookmark de permalink.