Samenvatting bestuursvergadering 21 januari 2013

Op maandag 21 januari zijn tijdens de bestuursvergadering de volgende punten besproken.

–          Regulier overleg met de Gemeente :

  • De situatie in de openbare ruimte rond Lidl is geëvalueerd met de gemeente. Een lijst met knelpunten wordt samen opgesteld. Vervolgens zal aan oplossing gewerkt worden.
  • Op het terrein van Stanislas I zullen doeltjes worden gezet. Feestelijke opening van het veldje wordt georganiseerd.
  • Bij het realiseren van de renovatie in de Staatsliedenbuurt blijkt het lastig dat er geen verlichtingsplan is gemaakt als onderdeel van het Definitief Ontwerp. Bij volgende buurten moet een verlichtingsplan in het ontwerp worden meegenomen.
  • Het voorlopig bestemmingsplan geeft aan de grond tussen Goudenregensingel en Park Berkenoord de bestemming maatschappelijk. De gemeente wil daar een zgn “wijzigingsvoorstel” aan koppelen. We zijn tegen een open “wijzigingsbevoegdheid” waardoor door B&W naar eigen inzicht later een andere bestemming aan deze grond kan worden gegeven.

–          Er is met IKS, de eigenaar van huurwoningen van het Helmhuis. en met bewoners van de Meidoornlaan gesproken over een flexibeler en meer open oplossing van de toegang tot de wijk via de Meidoornlaan vanaf de rotonde. Er is een heel goed plan uit voortgekomen. Dat is een schets aan de gemeente getoond. Wethouders waren positief. Schets staat op onze site.

–          De aanleg van een degelijk trottoir langs de Thorbeckelaan ter hoogte van de gesloopte woningen wordt noodzakelijk geacht omdat de voorgenomen bouw door Rondom Wonen van nieuwe woningen op de vrijgekomen grond lang op zich zal laten wachten.

–          De ALV van 18 maart werd besproken. Na de pauze wordt een presentatie gegeven door Aad Tas over de geschiedenis van het grondgebied waarop de wijk Pijnacker Noord is gebouwd. Tevens zal worden begonnen met het maken van een aantrekkelijke brochure over de wijk.

Dit bericht is geplaatst in Vereniging. Bookmark de permalink.