Samenvatting bestuursvergadering 21 oktober 2013

Tijdens de bestuursvergadering  op 21 oktober zijn de volgende punten besproken.

– Omdat wij het oneens zijn met de door de Gemeente voorgestelde plaatsing van de ondergrondse vuilcontainers bij de lage en de hoge flats zal een demonstratie worden gegeven door Avalex. Met een vuilniswagen wordt  het achteruitrijden ten behoeve van het lossen van de ondergrondse vuilcontainers bekeken en beoordeeld. Besloten is om aan de demo mee te doen.

– In de wijken Klapwijk en Koningshof loopt een pilot met Burgerwacht in samenwerking met de politie. Indien de evaluatie later heel positief zal blijken, zullen we overwegen of het zinvol is om de Burgerwacht ook in onze wijk in te voeren.

– Rapportage van onze deelname aan de conferentie Veiligheid van de Gemeente wordt doorgenomen.

– De blijvende rommelige toestand met veel zwerfafval rond de Lidl is besproken. In het regelmatige overleg met de Gemeente wordt dit weer aan de orde gesteld. De Gemeente moet handhaven.

– De bespreking van het Definitieve Ontwerp van de Parkbuurt met de Gemeente is voorbereid.

– De presentatie en verspreiding van de Wijkatlas Pijnacker-Noord is besproken.

Dit bericht is geplaatst in Vereniging. Bookmark de permalink.