Samenvatting bestuursvergadering 25 maart 2013

Op maandag 25 maart zijn tijdens de bestuursvergadering de volgende punten besproken.

–          Regulier overleg met de Gemeente :

  • voorbereiding van de informatieavond over wijkontsluitingsweg voor alle bewoners op 23 april.
  • het bestemmingsplan is wederom besproken. Het contact met de Gemeente hierover gaat uiterst moeilijk. Gemeente blijft bij standpunten zonder (discussie over) argumenten. Samen met bewoners van Helmhuis en Meidoornlaan, Stichting IKS (eigenaar Helmhuis) bereiden we inspreekavond voor bij Gemeenteraad (11 april). Ook over de locatie Berkenhof is samen met bewoners van Park Berkenoord en De Acker moeizaam overleg geweest met de Gemeente. We hebben ons doel niet bereikt. Op 18 april volgt de besluit nemende vergadering van de Gemeenteraad over dit Bestemmingsplan Pijnacker Noord. Contacten met politieke partijen zijn/worden gelegd.

–          De instelling en de werkzaamheden van de werkgroep Wijkatlas is besproken. Het doel van de werkgroep is om een schat aan informatie en wetenswaardigheden te verzamelen om daarmee de betrokkenheid van de bewoners, jong en oud en van alle achtergronden bij de wijk en bij elkaar te versterken. Vóór het einde van 2013 willen we een eerste publicatie gereed hebben.

–          De voorbereiding van de volgende wandelexcursie heeft plaats gevonden.

–          De voortgang van de renovatiewerkzaamheden in de Staatsliedenbuurt is besproken. Deze gaan redelijk goed. De overlast blijft beperkt.

–          De opening van het trapveldje op het terrein van Stanislas I is besproken. De wethouders zullen de opening op 6 juni verrichten. Kinderen van de Josephschool en de Willem-Alexanderschool zullen in gemixte teams spelen om een bal.

–          de ALV op 18 maart is geëvalueerd. De opkomst was goed en de vergadering verliep positief. De lezing over de geschiedenis en ontwikkeling van de wijk was heel interessant voor de leden.

–          De website zal worden gereorganiseerd. De randvoorwaarden zijn besproken.

–          De ontwikkeling van de discussie met de Gemeente over de waargenomen grondwaterverlaging is besproken. Voor ons is de status nog niet helder.

Dit bericht is geplaatst in Vereniging. Bookmark de permalink.