Samenvatting bestuursvergadering 28 april 2014

Tijdens de bestuursvergadering  van de wijkvereniging op 10 maart 2014 zijn de volgende punten besproken.

 • De ALV op 17 maart is geëvalueerd. De opkomst was goed. De presentatie van de politie over veiligheid was uitstekend, want precies gericht op onze wijk. In vergelijking met andere wijken is Noord veilig te noemen.
 • Met de Gemeente is tijdens het laatste Projectoverleg een groot aantal punten besproken, waaronder:
  • De werkzaamheden in de Staatsliedenbuurt zijn afgerond. Een lijst met kleine afrondende acties is opgesteld. De Wijkvereniging zal erop toezien dat deze tijdig en netjes worden uitgevoerd.
  • De bestektekening voor de Pakbuurt moet nog afgerond worden mbt de vuilcontainers. Half juni zullen de werkzaamheden, na de aanbesteding, kunnen worden aangevangen.
  • Op 20 mei is de eerste info-avond voor de bewoners van de Bomenbuurt en de Berkenbuurt. De renovatie van deze twee buurten zal in één project worden uitgevoerd.
  •  De zichtbaarheid van de verkeersdrempels in de Nobellaan zal worden vergroot.
 • Er wordt een feest voorbereid bij gelegenheid van de afronding van de renovatie van de Staatsliedenbuurt.
 • De start van het Repair Café is verder besproken. Een werkgroep is gevormd en naar een locatie wordt gezocht.. Dit gebeurt in samenwerking met de mensen van het Repair Café in Nootdorp.
Dit bericht is geplaatst in Vereniging. Bookmark de permalink.