Samenvatting bestuursvergadering 31 oktober 2012

Op woensdag 31 oktober zijn tijdens de bestuursvergadering de volgende punten besproken.

–          Regulier overleg met de Gemeente :

  • discussie over de slecht verlopen communicatie met de Gemeente over de werkzaamheden rondom de Lidl. We hebben dit bij de Gemeente aan de orde gesteld. De Gemeente heeft toegezegd om ons in de toekomst “intensiever te betrekken” bij zulke projecten.
  • Er is vernomen dat in de schoolgebouwen van de voormalige Berkenhof/Tweemasterschool de Casa Montessorischool voor tweetalig onderwijs tijdelijk zou worden gevestigd. Dat zou leegstand en verval voorkomen.
  • Er is contact geweest met enkele bewoners van Park Berkenoord over het voorgenomen bestemmingsplan. Het gaat over de bestemming van de percelen van de voormalige openbare scholen aan de Goudenregensingel. Een presentatie aan vier raadsfracties zal samen met hen worden voorbereid.
  • We hebben bij de Gemeente ons bezwaar laten horen tegen het in stand houden van de bollard op de Nieuwkoopseweg. Naar aanleiding daarvan is een brainstom van de wijkvereniging met de wethouders Van Egmond en Van Alphen afgesproken. Ons doel is om het sluipverkeer door onze wijk te beperken. We hebben een bezwaarschrift ingediend dat zal worden behandeld.
  • Het sportveldje op Stanislas I wordt niet gebruikt. Het volgende is afgesproken. Er worden twee doelen geplaatst. Er zal een voetbalwedstrijdje worden georganiseerd en een wethouder zal voor de opening zorgen. Dat geeft publiciteit inTelstar en dan gaan kinderen er hopelijk gebruik van maken. Dit alles in de lente 2013.

–          De voortgang van de renovatie in de Staatsliedenbuurt is besproken

–          De noodzakelijke restauratie van de dolfijnen is besproken. Er zal overleg worden gevoerd over de restauratie van het beeld en de aanleg van een rubbervloer zodra de buitentemperatuur dat toelaat.

–          Nabespreking van de geslaagde wandelexcursie in het Bieslandse Bos.

–          Er is gesproken over meer sociale activiteiten. Onderzocht wordt of we een brochure kunnen maken met een kunstroute en/of historische feiten over onze wijk. We zullen vrijwilligers oproepen die ideeën hebben voor andere sociale activiteiten van of in de wijk.

–          Plaatsing van nieuw vervangend kunstwerk De Drie Honden voor de Josephschool. De voorzitter was bij de onthulling aanwezig.

–          Het aantal huidige parkeerplaatsen in de Heesterbuurt hebben we geteld en met commentaar aan de Gemeente doorgegeven. We zijn tegen het aanleggen van nieuwe lussen aan het eind van enkele wegen nabij de spoorlijn.

Dit bericht is geplaatst in Vereniging. Bookmark de permalink.