Samenvatting bestuursvergadering van 20 februari 2012

Op maandag 20 februari zijn tijdens de bestuursvergadering de volgende punten besproken.

– Regulier overleg met de Gemeente over werkgroep van bewoners Staatsliedenbuurt, infoavond voor Staatsliedenbuurt.

– Voorbereiden ALV in maart.

– Werkgroep Spelen en betrekken van jongeren bij plannen en ontwerpen.

– Voortgang van project in de Staatsliedenbuurt.

– Berichten in landelijke pers over de mate waarin men zich houdt aan 30 km/uur snelheid. Dit gold met name in omgevingen waar geen snelheidsbeperkende maatregelen waren genomen.

Dit bericht is geplaatst in Vereniging. Bookmark de permalink.