Dit zijn de vrijwilligers die het bestuur vormen.
Er is een vacature !  Doet u mee ?

Petra Graafland

Voorzitter

Dick Grootenboer

Secretaris

Leo van Iersel

Penningmeester

Bart Enema

Bestuurslid & Voorz. Werkgroep Sociale Activiteiten

 


Vacature