Hoe staat het er nu voor ?

De renovatie van de Geleerden-, Staatslieden-, Park- en Heesterbuurt is afgerond. Blijft over de renovatie van de

Bomen- en Berkenbuurt

Update renovatie april 2019.

December 2018 is een bijgewerkte planning en een bijbehorende brief uitgebracht. Na nieuwjaar is er flink vooruitgang geboekt. De Noordweg vanaf de Oostlaan tot aan de Goudenregensingel is van nieuwe bestrating voorzien, bij Tout le Monde is een mooi terras aangebracht, zie de foto.

Tout le monde. Laat de zomer maar komen....

Laat de zomer maar komen.

De Acacialaan vanaf de Goudenregensingel tot aan de eerste zijstraat van Park Berkenoord is voorzien van nieuwe riolering. Die is aangebracht zodat er nu ook verder in Park Berkenoord gewerkt kan gaan worden. De rijweg is van tijdelijke verharding voorzien, dit omdat hier nog veel werkverkeer over heen zal gaan. Wel zijn aan beide kanten de nieuwe trottoirs aangebracht.

De Lijsterbeslaan is inmiddels ook gereed. In het eerste deel van Park Berkenoord (rond de Acker) is de nieuwe riolering aangebracht en kunnen de stratenmakers aan de slag (zie foto).

In het eerste deel van Park Berkenoord (rond de Acker) is de nieuwe riolering aangebracht

In het eerste deel van Park Berkenoord (rond de Acker) is de nieuwe riolering aangebracht en kunnen de stratenmakers aan de slag

In de Prunuslaan is de rioolploeg gestart

In de Prunuslaan is de rioolploeg gestart

In de Prunuslaan is de rioolploeg gestart, hier is ook verontreiniging in de bodem aangetroffen (zie foto). De bodem zal worden gesaneerd. In tegenstelling van de andere straten moeten hier ook de kabels en leidingen nog vervangen worden.

In januari is er nog enige vertraging ontstaan door een week vorst verlet, maar deze uitloop is inmiddels  weer ingehaald.

Update augustus 2018

In de Bomen- en Berkenbuurt wordt door Heijmans eerst het hoofdriool vervangen in de Goudenregensingel. De nutsbedrijven vervangen ook de hoofdleidingen en een deel van de huisaansluitingen. Dit is een anders dan in de vorige buurten  Daar werden alle aansluitingen vervangen op het moment dat de hele straat open lag voor de vervanging van het riool. Deze manier zal waarschijnlijk betekenen dat de straten minder lang open zullen liggen en dus minder overlast voor de bewoners geven. Nadat het hoofdriool is vervangen zal begonnen worden met de Noordweg (incl. de Boomgaard) vanaf de Goudenregensingel richting het noorden.

Planning

Gewijzigde Planning Bomen- en Berkenbuurt

Zie hier voor de brief over de gewijzigde planning.

Contactpersonen met betrekking tot de lopende werkzaamheden

Stedin                       hr, van der Meer       06 5374 5394

Dunea                       hr, Haket                    06 2254 6325

Heijmans                  hr. Westbroek           06 54216873

SKP/BAM                hr, van Kooten          06 5390 6856

Gemeente                 Ron Develing            06 2001 7043

Wijkvereniging        Koos van der Elst    06 1001 8623