Afspraken met de gemeente

Wat zijn de onderliggende afspraken met de gemeente?

  1. Het Masterplan van april 2006
  2. De Aanpak implementatie Masterplan Pijnacker-Noord van 14 mei 2009

In het najaar van 2011 zijn er in de gemeenteraad een aantal nota’s vastgesteld die betrekking hebben op de nieuwbouwlocaties in Noord.

  1. gewijzigde vaststelling woningbouwprogramma Pijnacker Noord
  2. Woningbouwlocaties Pijnacker Noord
  3. Bijlage 1 Beleidsmatige onderbouwing Woningbouwlocaties PN
  4. Bijlage 3 Plannen Rondom Wonen

In de zomer van 2011 zijn in gezamenlijk overleg tussen gemeente en wijkvereniging hernieuwde afspraken gemaakt met betrekking tot de samenwerking. Dit heeft geleid tot een notitie “rollen en verantwoordelijkheden” die door de wethouder ter informatie is gestuurd naar de gemeenteraad. Deze notitie moet gezien worden als een aanscherping / verheldering van de notitie “Aanpak implementatie Masterplan Pijnacker-Noord 14 mei 2009”.