Buurten

Wijkkaart met buurten

De wijkontsluitingsweg

Wijkontsluitingsweg nu

Wijkontsluitingsweg nu

Wijkonsluitingsweg voor de renovatie

Wijkonsluitingsweg voor de renovatie

De wijkontsluitingsweg (in zwart op de plattegrond) loopt vanaf de rotonde aan de Oostlaan tot aan de rotonde aan de Noordweg bij het zwembad en wordt gevormd door de Meidoornlaan, de Thorbeckelaan, de Troelstralaan en de Nobellaan.

Buurten

Geleerdenbuurt

Geleerdenbuurt Noordweg

Geleerdenbuurt Noordweg

Straten, lanen en wegen

De geleerdenbuurt omvat de: Nobellaan, Pasteurlaan, Curielaan, Röntgenlaan, Dunantlaan, Albert Schweitzerlaan, Einsteinlaan, Kamerlingh Onneslaan, Lorentzlaan, Nansenlaan, Florence Nightingalelaan, Noordweg (nrs 88-126).

De Geleerden buurt is de eerste buurt die is gerenoveerd.

De straten binnen de Geleerdenbuurt zijn ingericht als woonerf. Dit betekent dat de verkeersfunctie van de weg ondergeschikt is aan de verblijfsfunctie (lopen, spelen, enz.). Fiets- en autoverkeer is hier slechts te gast en dient zijn gedrag aan te passen. Dat wil zeggen dat autoverkeer slechts stapvoets is toegestaan.

Het DO is vastgesteld in augustus 2009, de symbolische start voor de algehele renovatie door het planten van een boom vond plaats op 16 december 2009, renovatie start voorjaar 2010. De afronding  was in de zomer van 2011.

Het buurtfeest werd op 17 september 2011 gehouden.

Met de opening op 28 november 2012 van de Lidl en de inrichting van de openbare ruimte rondom de supermarkt is deze buurt af.

Staatsliedenbuurt

Speelplek Schoutenlaan

Speelplek Schoutenlaan

Straten, lanen en wegen

De Staatsliedenbuurt omvat de Van Houtenlaan, Nolenslaan, De Visserlaan, Ruys de Beerenbroucklaan, Tilanussingel, Rommesingel, Schoutenlaan, Oudlaan, Dreeslaan, Aalberselaan, Alberdalaan, Colijnlaan, Thorbeckelaan (even nummers).

Van de Staatsliedenbuurt is het Definitief Ontwerp (DO) gereed in jan 2011.

De start van de renovatie was mei 2012, de afronding februari 2014, het buurtfeest was op 14 juni 2014.

Parkbuurt

Speelplek De Visserlaan

Straten, lanen en wegen

De Parkbuurt omvat de hoge flats aan de Thorbeckelaan (oneven nummers), Gerbrandylaan, Cort van der Lindenlaan, Troelstralaan, Schaepmanlaan, de Savornin Lohmanlaan en de Kuyperlaan. Op de plek van de voormalige 2-laagse flatjes aan de Thorbeckelaan Noord (ter hoogte van de flats Cort van der Lindenlaan – Gerbrandylaan) staan nu drie blokjes zgn. patiobungalows. Tussen de Kuyperlaan en de Troelstralaan en aan de rand van de Thorbeckelaan staan drie nieuwe gelijke appartementengebouwen.

Na een rommelige tijd voor de bewoners van  de Thorbeckelaan is het leed nu bijna geleden. De eerste appartementen zijn opgeleverd. In de “Advocaat” is volop bedrijvigheid van de nieuwe bewoners. De andere gebouwen de “Doctor” en de “Raadsheer” worden binnenkort opgeleverd.

De wijkvereniging Pijnacker Noord heet alle nieuwe bewoners van harte welkom in onze wijk.

Waar komen toch die namen vandaan? De “Advocaat”, de “Doctor”, de “Raadsheer”………..

Heeft u een idee? Meldt het ons. Wij gaan ook op onderzoek uit.

De renovatie is gestart in 2014 en in december 2015 afgerond; het buurtfeest was op 21 september 2016.

Heesterbuurt

Speelplek Heesterbuurt

Speelplek Heesterbuurt

Straten, lanen en wegen

De Heesterbuurt omvat de Wilgenhof, Weigelialaan, Vuurdoornlaan, Ribeslaan, Magnolialaan, Bremlaan, Berberislaan, Hortensialaan, Seringlaan, Jasmijnlaan, Ligustrumlaan, Goudenregensingel, Meidoornlaan, Hesselt van Dinterlaan en de mr. dr. v.d. Helmlaan.
ZwaanMetJongenMeidoornlaan

Bij het oversteken altijd bij elkaar blijven kinderen!

Van de Heesterbuurt is het Definitief Ontwerp (DO) gereed in december 2013.

Start renovatie medio 2015, afronding december 2017, het buurtfeest was op 8 september 2018.

In het proces van de renovatie van Pijnacker-Noord worden Berken- en Bomenbuurt samengenomen.

Berkenbuurt

Berkenbuurt Meidoornlaan

Berkenbuurt Meidoornlaan

Straten, lanen en wegen

De Berkenbuurt omvat: Park Berkenoord, Meidoornlaan (oneven nummers), Goudenregensingel 27, Acacialaan (even nummers), Acaciahof, Groen van Prinstererlaan.

Bomenbuurt

Bomenbuurt Acacialaan

Bomenbuurt Acacialaan

Straten, lanen en wegen

De Bomenbuurt omvat: de Acacialaan (oneven nummers), de Nootdorpseweg (oneven nummers). Noordweg van nummer 2 tot nummer en met 86, Lijsterbeslaan, Hazelaarplein, Prunuslaan, Goudenregesingel tot nr 25, Elzenlaan, Beukenlaan, Esdoornlaan, Lindelaan Vlierlaan, Vogelkerslaan.

Ontwerprapporten

Definitief ontwerp

Het Definitief Ontwerp Bomen- en Berkenbuurt versie december 2015.

De notitie van Beantwoording bewonersreacties versie 18 december 2015.

De Plankaart Bomen- en Berkenbuurt versie 17 december 2015.

De renovatie is gestart in de zomer van 2017. Planning is dat de renovatie eind 2019 zal zijn afgerond. Zie voor de actuele situatie hiervoor.