Hoe is het tot stand gekomen?

Voor alle buurten zijn ontwerpen gemaakt en vastgesteld. Even kort een beschrijving hoe dat precies gegaan is.

Vier stappen:

 1. Informatie verstrekken aan de bewoners;
 2. Schetsontwerp (SO);
 3. Voorlopig Ontwerp (VO);
 4. Definitief Ontwerp (DO).

Voor de eerste drie stappen werd voor iedere buurt het volgende georganiseerd:
Bewonersoverleg door de gemeente in samenwerking met de Wijkvereniging. Hier konden de bewoners vooraf en na het SO en het VO, ideeën, voorstellen, vragen, opmerkingen en klachten, inbrengen.

De werkgroep Spelen organiseerde tijdens de fase van het Schetsontwerp voor de buurt een workshop Spelen voor de ouders van kinderen tot 12 jaar.

Verwerking door de partners: Wijkvereniging, Gemeente, DN Urbland (landschapsarchitect) en in voorkomende gevallen Rondom Wonen.

Presentatie van de resultaten van deze drie fasen vonden plaats in een bewonersoverleg.

Het definitief ontwerp werd gepubliceerd en bewoners konden daar nog schriftelijk op reageren (zwaar wegende bezwaren, eventuele fouten). Vervolgens werd het DO vastgesteld.

De volgende stappen in het proces kennen geen bewonersinspraak:

 • Maken van het bestek;
 • Aanbesteding en uitvoering van het bestek.

Wel volgt een bewonerscommissie de uitvoering om afwijkingen van het DO en overlast tijdens de uitvoering aan de gemeente te melden.

Wat zijn de onderliggende afspraken met de gemeente?

 1. Het Masterplan van april 2006
 2. De Aanpak implementatie Masterplan Pijnacker-Noord van 14 mei 2009

In het najaar van 2011 zijn er in de gemeenteraad een aantal nota’s vastgesteld die betrekking hebben op de nieuwbouwlocaties in Noord.

 1. gewijzigde vaststelling woningbouwprogramma Pijnacker Noord
 2. Woningbouwlocaties Pijnacker Noord
 3. Bijlage 1 Beleidsmatige onderbouwing Woningbouwlocaties PN
 4. Bijlage 3 Plannen Rondom Wonen

In de zomer van 2011 zijn in gezamenlijk overleg tussen gemeente en wijkvereniging hernieuwde afspraken gemaakt met betrekking tot de samenwerking. Dit heeft geleid tot een notitie “rollen en verantwoordelijkheden” die door de wethouder ter informatie is gestuurd naar de gemeenteraad. Deze notitie moet gezien worden als een aanscherping / verheldering van de notitie “Aanpak implementatie Masterplan Pijnacker-Noord 14 mei 2009”.