Veel gestelde vragen

Bomen- en Berkenbuurt

 

De planning en algemene vragen

VWanneer wordt er begonnen?
ADe nutsbedrijven zijn al begonnen met werk dat weinig gevolgen heeft voor de bewoners.
VWat is de tijdsplanning van alle activiteiten?
ACirca 2 jaar.
VWat is tijdsplanning per straat, huizenblok?
AGemiddelde doorlooptijd is ongeveer 6 maanden.
VLiggen de werkzaamheden stil tijdens de bouwvak?
ANaar verwachting wel. Vakantie 2018 30/7 t/m 17/8 en 2019 5/8 t/m 23/8.
VHoe lang van te voren krijg ik bericht van de werkzaamheden in mijn tuin/straat?
AU ontvangt een nieuwsbrief met hoofdplanning, waarin de werkzaamheden per deelgebied zijn aangegeven. Minimaal een week van tevoren ontvangt u een brief over het daadwerkelijk verwijderen van de verhardingen. Dan begint de gemeentelijke aannemer met de rioolwerkzaamheden. U heeft dan nog wel tijd om werkzaamheden in uw tuin te verrichten, voor het ophogen of nutswerkzaamheden, maar uw tuin is dan slecht bereikbaar vanwege het werk.
VWie is/zijn de aannemer(s)?
AVoor het gemeentelijke werk (riolering en bestratingen) is dat Heymans
Voor gas, elektra en water is dat Visser & Smit Hanab.
Voor de aanleg van glasvezel is dat Van den Berg.
VWaar is de aannemer verantwoordelijk voor?
AZie antwoord hiervoor. Tijdens het werk van een betreffende aannemer in een straat is hij ook verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van de woningen (loopschotten).
VWaar kan ik terecht met vragen mbt;
Gemeente de heer R. Develing 06-20017043
AMeer algemene informatie over de renovatie van uw buurt vindt u op de website www.pijnacker-nootdorp.nl direct vanaf de homepage naar Wonen en Leven vervolgens Bouwen en Wonen vervolgens Herinrichting Pijnacker Nootdorp vervolgens Berken- en Bomenbuurt en op de website van de wijkvereniging www…
Meldingen en klachten over de uitvoering kunt u via internet doorgeven. www.pijnacker-nootdorp.nl. Ga naar >meldpunt wijkbeheer. U kunt ook bellen tijdens kantooruren met de opzichter van de gemeente, de R. Develing 06-20017043
VWijkvereniging Pijnacker Noord?          
AOp de website van Wijkvereniging www.pijnacker-noord.nl is veel informatie te vinden, evenals vele al eerder gestelde Vragen & Antwoorden. Heeft u vragen, wilt u zich aanmelden als lid? Mail naar info@pijnacker-noord.nl of bel 015 369 4609.
VWaterleidingsbedrijf Dunea?
AHeeft u nog vragen over de uitvoering van de werkzaamheden, neemt u dan contact op met  de heer J. de Snoo van aannemersbedrijf Visser en Smit Hanab B.V. te bereiken onder telefoonnummer 06-50 225 681 (storingen tussen 8:00 en 16:00 uur)
Voor vragen over de waterlevering van algemene aard kunt u terecht bij de heer C. Haket, kwaliteitsdeskundige Dunea: tel. 06-255 46 325 (storingen tussen 8:00 en 16:00 uur) of de heer N. Janssen, projectleider Dunea: tel. (079) 347 15 73. Voor storingen buiten kantoortijden kunt u (na 16:00) terecht via telefoonnummer: 088 347 47 47
VGas en elektra van Stedin?                                                                  
AVoor vragen over de uitvoering en bij storingen op werkdagen tussen 8:00 en 16:00 uur neemt u contact op met de heer J. de Snoo van aannemersbedrijf Visser en Smit Hanab B.V. telefoon 06-50 225 681. Voor storingen tussen 16:00 en 08:00 uur belt u het Nationaal storingsnummer Gas en Stroom 0800 9009. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met: 088 - 895 7120. 
Bij schade neemt u contact op met Stedin, vestiging Haaglanden, t.a.v. de heer A. Blom, Energieweg 20, 2627 AZ Delft.
VStichting Kabelbedrijf Pijnacker                                    
ADe werkzaamheden van SKP worden uitgevoerd door de BAM . Kijk op www.kabeltvpijnacker.nl.         
Als u vragen heeft kunt SKP bereiken via e-mail: info@kabeltvpijnacker.nl of tel:  015 - 361 1962. 
Minder validen en ouderen
VWaar kunnen minder validen en ouderen kenbaar maken als zij problemen voorzien?
ABij de gemeente.
VHoe moeten ze dit aangeven?
ABij voorkeur via meldpunt wijkbeheer op www.pijnacker-nootdorp.nl onder vermelding van Berken- en Bomenbuurt. Anders via telefoonnummer 14015 (geen 0 ervoor niets er achter), via een mail naar info@pijnacker-noord.nl óf bel 015 369 5224. Toch niet bij ons??
VKrijgen minder validen en ouderen extra begeleiding hoe zij om kunnen gaan met de werkzaamheden in de wijk?
ADe situatie wordt per geval bekeken. Er zijn grenzen aan wat de gemeente kan doen, maar de inzet is het beperken van zoveel mogelijk overlast.

Openbare ruimte - Bestrating

VWanneer gaat mijn straat open?
AZie de algemene planning in de nieuwsbrief en de gedetailleerde planning.
VHoelang ligt mijn straat open?
AZie algemene en gedetailleerde planning.
VWat zijn de werkzaamheden in de straat?
AEerst vervangen kabels en leidingen daarna verwijderen van  verhardingen, dan riool vervangen, dan en als laatste het aanleggen van nieuwe verhardingen en groen. Lees al deze informatie nog eens na in de nieuwsbrief (link maken naar de nieuwsbrief)
VGaan stoep en straat tegelijk open?
AMeestal wel.
VHoeveel word mijn stoep opgehoogd?
AZie ter indicatie het ophoogkaartje in het definitief ontwerp
Berken- en Bomenbuurt op website gemeente of wijkvereniging.
VKan ik altijd met mijn vervoersmiddel bij mijn huis komen?
ANee.
VZijn er tijdelijke voorzieningen voor parkeren?
AJa, daarin wordt voorzien.
VKunnen de hulpdiensten (ambulance/politie/brandweer/zorg aan huis) altijd bij mijn huis komen?
ADe gemeente moet hier voldoen aan richtlijnen, namelijk dat woningen tot minimaal 40 meter bereikbaar zijn voor hulpvoertuigen. De brandweer zal dit regelmatig controleren tijdens de uitvoering en proefrijden.
VWaar komt de (tijdelijke) verzamelplek van de zwarte en groene afvalcontainers tijdens de werkzaamheden?
ADit wordt bepaald door de aannemer en t.z.t. door hem kenbaar gemaakt tijdens de uitvoering.
VWelke verkeer remmende maatregelen komen er in mijn straat?
AZie definitief ontwerp Berken- en Bomenbuurt op website gemeente en wijkvereniging
VBlijft de Buurtbus rijden tijdens de werkzaamheden?
A Jawel
VWordt de bus route aangepast?
ASoms wel

Voortuinen

VWanneer moet mijn voortuin leeg zijn? Bij wie moet de voortuin leeg?
AU wordt geadviseerd om op basis van de hoofdplanning alvast het verwijderen van tuininrichtingen in te plannen. Voordat er in een woongebied wordt begonnen informeren wij u daarover ruim van tevoren met een algemene informatiebrief en detailplanning. U kunt dan ruim op tijd uw tuin voorbereiden op de werkzaamheden. Daarna krijgt u van de aannemer een brief als de bestratingen opgenomen gaan worden. Na die laatste brief heeft u over het algemeen nog maar een week de tijd om uw tuin te ontruimen.
VHoe leeg moet mijn voortuin zijn? Alle bestrating en beplanting?
ADat is afhankelijk van de situatie per woning. Moet uw tuin opgehoogd worden? Moeten er kabels en leidingen uit uw voortuin worden gerooid?
VWelk gedeelte van mijn voortuin moet ik leeg maken voor de werkzaamheden? Een strook?
AHierover wordt u nog nader geïnformeerd. Indien er kabels en leidingen in uw voortuin liggen, dient u rekening te houden met minstens de helft van de voortuin. Indien er ook volledig opgehoogd moet worden kunt u beter rekening houden met de hele voortuin.
VIs er een speciale plek voor het extra afval en de inzameling hiervan?
ANee, u dient zelf voor de afvoer van materialen te zorgen. De gemeente adviseert u dit gezamenlijk aan te pakken, bijvoorbeeld met een huizenblok tegelijk. Indien dit duidelijk wordt afgesproken, beloont de gemeente dit met het afvoeren van het groenafval wat uit de tuinen van dat blok komt.
VKan ik iemand of de gemeente aansprakelijk stellen voor schade aan mijn voortuin? Hoe en wie?
AHier gelden de normale regels. Als iemand u schade berokkent dient u deze persoon aansprakelijk te stellen. Houdt uzelf goed bij wie er in uw voortuin aan het werk is. Als u door de gemeentelijke aannemer schade lijdt, dient u de gemeente via een brief aan het college van B&W aansprakelijk te stellen voor die schade. Uiteraard is het verstandig zoveel mogelijk bewijsmateriaal aan te leveren en ook direct de gemeentelijke opzichter in te lichten. Schade veroorzaakt door een nuts-aannnemer meldt u bij betreffend nutsbedrijf of de contactpersoon/opzichter van dat nutsbedrijf.
VWat wordt er beschikbaar gesteld voor de inrichting van mijn voortuin (aarde, zand, beplanting (hagen)).
AU krijgt van de gemeente grond en voor een eventuele verharding maximaal 10 cm zand over het te verharden oppervlak. Ook kunt u een ligusterhaag krijgen, direct langs het trottoir of de rijbaan. Tijdens de werkzaamheden zal de aannemer inventariseren of u aarde, zand en/of een haag wenst
VHoe kom ik in aanmerking voor de door de gemeente beschikbaar gestelde middelen?
ADit wordt door de aannemer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geïnventariseerd.
VWanneer worden de door de gemeente beschikbaar gestelde spullen geleverd.
ATijdens de uitvoering van de bestratingswerkzaamheden. De ligusterhaag wordt in het eerstvolgende najaar geleverd en aangeplant.
VIs dit per straat/huis verschillend?
ANiet wezenlijk.
VHoe lang duren de werkzaamheden in mijn tuin?
AVerspreid over de genoemde periode van een half jaar. Eerst komen de nutsbedrijven met huisaansluitingen en in veel gevallen ook het verwijderen van de distributieleidingen in de voortuin. Daarna wordt de rioolhuisaansluiting gelegd. Later levert de gemeenteaannemer tijdens de bestratings werkzaamheden weer de grond voor het ophogen.
VWorden de werkzaamheden in mijn tuin aansluitend uitgevoerd?
ANee, deze vinden verspreid plaats over de genoemde periode van een half jaar.
VWanneer kan ik mijn tuin weer gaan inrichten?
ANa uitvoering van het straatwerk van de gemeente.

Brandgangen

VWie is het aanspreekpunt voor het ophogen van de brandgangen?
ADe gemeente heeft hier geen taak. U dient als eigenaren dit zelf op te pakken en/of Rondom Wonen. Heeft u vragen, dan kunt u de opzichter daarover benaderen. Probeert u wel eerst volledig af te stemmen met de mede-eigenaren. Het is handig als u één persoon aanwijst als contactpersoon.
VIk wil drainage van mijn achtertuin op de drainage van de brandgang laten aansluiten. Hoe pak ik dat aan?.
AAls er een drainage in de brandgang ligt, kunt u uw drainage daar gewoon op aansluiten. De gemeente heeft daar niets over te zeggen. Wel de mede-eigenaren van de drainage/brandgang
VWanneer moeten mijn werkzaamheden klaar zijn?
AHet verwijderen van de tuininrichting in de voortuin (soms ook zijtuin) moet op tijd zijn uitgevoerd, zoals in de bewonersbrief staat aangegeven. De werkzaamheden in achtertuinen/brandgangen hebben nauwelijks een relatie met de gemeentelijke werkzaamheden. Wel is het handig als uw drainage-aansluitleiding klaar ligt als de gemeente het rioolwerk uitvoert. De gemeente kan hem dan direct aansluiten op het riool. Noodzakelijk is dat echter niet.
VWaar moet mijn drainage aansluiting uitkomen?
AAan het eind van de brandgang, op de grens van het openbare gebied.