Nieuwsbrief | Nieuwbouw Scholen Pijnacker-Noord | maart 2022  Webversie

Op 28 mei 2020 heeft de gemeenteraad besloten de locatie Groen van Prinstererlaan te (her)ontwikkelen met een kindcentrum Schatkaart en Casaschool.Naast nieuwe onderwijs- en kinderopvangvoorzieningen, komt er een sportaccommodatie voor het bewegingsonderwijs.In deze nieuwsbrief berichten we u over de laatste stand van zaken.
Bestemmingsplan vastgesteld

Op 24 februari 2022 is het bestemmingsplan ‘Onderwijscluster Groen van Prinstererlaan’ vastgesteld door de gemeenteraad. In dit plan is juridisch omschreven wat er op een bepaalde plek maximaal kan en mag. 
Wie eerder een zienswijze heeft ingediend en het niet eens is met het vastgestelde bestemmingsplan kan nog in beroep gaan bij de Raad van State. Het vastgestelde bestemmingsplan wordt 16 maart gepubliceerd en ligt daarna gedurende zes weken ter inzage. Dat is ook de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld. 
Na afloop van de beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij bij de Raad van State wordt gevraagd dat niet te laten gebeuren (voorlopige voorziening).PlanningMomenteel zitten we midden in het ontwerptraject van het gebouw. Het gebouw krijgt steeds meer vorm. Daarnaast kiezen we materialen uit voor de gevels.
Hierover vertellen we u meer in de volgende nieuwsbrief.Het ontwerptraject wordt rond de zomer afgerond, waarna we een bouwer gaan selecteren.Tegelijkertijd werken we de inrichting van de openbare ruimte verder uit.
Als alles goed verloopt, gaat de bouw van het scholencluster begin 2023 van start.
De bouw duurt circa anderhalf jaar.Wij streven ernaar dat het scholencluster in de zomer van 2024 in gebruik genomen kan worden. 
ContactMarieke van der Heijden
Postbus 1, 2640 AA Pijnacker
Tel: 14 015
ikcpijnackernoord@pijnacker-nootdorp.nl

Afmelden
Gegevens wijzigen


Bouw van Casa Vita is gestart!

  In de wijk Pijnacker Noord, aan de Meidoornlaan, gaan wij in 2023 en 2024 het woonproject Casa Vita
  realiseren.
  Casa  Vita biedt een thuis aan een gevarieerde doelgroep. Van jong tot oud en verschillende
  gezinssamenstellingen.  
  Variërend van singles en jonge stellen, tot empty nesters en actieve senioren.  
  Casa Vita heeft alles in zich om een gezellige, bruisende woonomgeving te worden, waar iedereen zich
  thuis voelt.
  Gedeelde ruimtes, binnen en buiten, vormen een belangrijk onderdeel van Casa Vita.
  Zo zijn in het omliggende  Meidoornpark diverse doorlooproutes vanuit de omgeving opgenomen.
  Met knusse zitplekken waar bewoners en omwonenden elkaar kunnen ontmoeten voor een gezellig
  praatje. 
  De collectieve binnentuin vormt het hart van Casa Vita. Hier pluk je samen een bos veldbloemen voor de
  huiskamer of ontspan je er met een yoga mat. In de hobbykas kweek je groentes met elkaar of maak je
  gebruik van deelgereedschap.
  Wist je dat er ruim 12 duizend vaste planten, 180 strekkende meter haag, 80 heesters en meer dan 40
  nieuwe bomen in Casa Vita komen?

Lees verder wat de bouwplannen zijn...