Nieuwsbrief | Nieuwbouw Scholen Pijnacker-Noord | maart 2022  Webversie

Op 28 mei 2020 heeft de gemeenteraad besloten de locatie Groen van Prinstererlaan te (her)ontwikkelen met een kindcentrum Schatkaart en Casaschool.Naast nieuwe onderwijs- en kinderopvangvoorzieningen, komt er een sportaccommodatie voor het bewegingsonderwijs.In deze nieuwsbrief berichten we u over de laatste stand van zaken.
Bestemmingsplan vastgesteld

Op 24 februari 2022 is het bestemmingsplan ‘Onderwijscluster Groen van Prinstererlaan’ vastgesteld door de gemeenteraad. In dit plan is juridisch omschreven wat er op een bepaalde plek maximaal kan en mag. 
Wie eerder een zienswijze heeft ingediend en het niet eens is met het vastgestelde bestemmingsplan kan nog in beroep gaan bij de Raad van State. Het vastgestelde bestemmingsplan wordt 16 maart gepubliceerd en ligt daarna gedurende zes weken ter inzage. Dat is ook de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld. 
Na afloop van de beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij bij de Raad van State wordt gevraagd dat niet te laten gebeuren (voorlopige voorziening).PlanningMomenteel zitten we midden in het ontwerptraject van het gebouw. Het gebouw krijgt steeds meer vorm. Daarnaast kiezen we materialen uit voor de gevels.
Hierover vertellen we u meer in de volgende nieuwsbrief.Het ontwerptraject wordt rond de zomer afgerond, waarna we een bouwer gaan selecteren.Tegelijkertijd werken we de inrichting van de openbare ruimte verder uit.
Als alles goed verloopt, gaat de bouw van het scholencluster begin 2023 van start.
De bouw duurt circa anderhalf jaar.Wij streven ernaar dat het scholencluster in de zomer van 2024 in gebruik genomen kan worden. 
ContactMarieke van der Heijden
Postbus 1, 2640 AA Pijnacker
Tel: 14 015
ikcpijnackernoord@pijnacker-nootdorp.nl

Afmelden
Gegevens wijzigen


Gezocht !Bestuursleden voor de vereniging.

De wijkvereniging Pijnacker-Noord is destijds opgericht toen de gemeente onze wijk ging renoveren. Daarin heeft de wijkvereniging veel zeggenschap gehad. Ondanks dat het lang heeft geduurd is de wijk naar volle tevredenheid opgeleverd. Toen kwam de coronaperiode waardoor er allerlei activiteiten niet konden doorgaan en ligt het wijkgebeuren een beetje in een slaaptoestand.

Er zijn verschillende bestuursleden geweest die zich hebben ingezet voor de ontwikkeling van de wijk. In 2021 was er al een vacature en nu zijn er nog twee bestuursleden mee gestopt. Het bestuur bestaat nog maar uit drie leden en dat is veel te weinig. We zijn dus naarstig op zoek naar drie enthousiaste leden die ons bestuur willen komen versterken.

Is uw nieuwsgierigheid nu gewekt dan kunt u contact op nemen via de website met de secretaris Dick Grootenboer.