Herontwikkeling onderwijslocatie Pijnacker-Noord

Geacht bestuur,
Via deze brief informeren wij u over het raadsvoorstel om de locatie Groen van Prinstererlaan in Pijnacker Noord te (her)ontwikkelen voor de vestiging van twee basisscholen inclusief kinderopvang (integrale kindcentra). De basisschool De Schatkaart zit al op deze locatie. Het gebouw is verouderd en is aan vervanging toe. Het voorstel is om het gebouw in zijn geheel te (her)ontwikkelen tot een integraal kindcentrum, waarin onderwijs en opvang wordt geboden. En dat daarnaast het integrale kindcentrum van de Casaschool op deze locatie wordt gehuisvest. Wij willen u vragen om dit bericht zoveel mogelijk te delen met de bij u aangesloten bewoners uit Pijnacker Noord

Achtergrond

In 2016 heeft de gemeenteraad besloten om de Casaschool (nu deels gevestigd aan de Goudenregensingel en deels in het scholencomplex Koningshof) permanent te huisvesten op de locatie Koningshof. Daarnaast heeft de gemeenteraad besloten om basisschool De Schatkaart, peuteropvang De Wombat en De Josephschool te ontwikkelen tot een kindcentrum op de huidige locatie van De Josephschool.
Bij de uitwerking van de plannen is gebleken dat de locatie van de huidige Josephschool te klein is om de te verwachte leerlingaantallen te huisvesten in het gecombineerde IKC. Daarnaast blijkt ook dat de locatie van het scholencomplex Koningshof onvoldoende ruimte biedt voor de vestiging van De Casaschool. Daarom hebben we ook gezocht naar een alternatieve locatie voor de Casaschool.

Voorstel locatie Groen van Prinstererlaan

In 2016 was het uitgangspunt dat de Schatkaart op termijn kon verhuizen naar de locatie bij de Josephschool. De Schatkaartlocatie zou dan voor andere doeleinden worden herontwikkeld. Nieuwe ontwikkelingen – de verwachte groei van het aantal leerlingen – maken dat de locatie van De Schatkaart aan de Groen van Prinstererlaan behouden moet blijven voor het onderwijs. In het nieuwe voorstel blijft daarmee de locatie van de Schatkaart, plus de oude locatie van de Mavo (Stanislas II), behouden voor het onderwijs als maatschappelijke voorziening.

Hoe nu verder?

Op 14 mei, 20 mei en 28 mei vergadert de gemeenteraad over het voorstel. De vergaderingen starten om 20.00 uur en zijn te volgen via de livestream: https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/live. Na het besluit van de raad willen wij met u in gesprek om samen met u invulling te geven aan het onderwijscomplex in uw wijk. Normaal gesproken maken wij bij het informeren en betrekken van omwonenden en andere belanghebbenden gebruik van inloopavonden. Door de maatregelen rondom het coronavirus is dit nu helaas niet mogelijk. Daarom werken we aan andere (digitale) vormen van informeren en betrekken. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, dan kunt u uw belangstelling kenbaar maken via: ikcpijnackernoord@pijnacker-nootdorp.nl.

Vragen?

Bijgesloten hebben wij alvast een aantal vragen en antwoorden voor u op een rijtje gezet. Zijn uw vragen daarmee niet beantwoord of heeft u aanvullende vragen, neem dan contact op de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 015 of mail: ikcpijnackernoord@pijnacker-nootdorp.nl

Hoogachtend,
namens het college van Pijnacker-Nootdorp,

P.C. Hennevanger wethouder Onderwijs

Categories:

Tags:

Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *