Beste Wijkbewoners

Dankzij jullie is er een mooi bedrag door de onze Plus winkel van Sabine Zondag overgemaakt naar onze penningmeester.
Met dit bedrag willen wij de publiciteit verzorgen van de natuurwandeling die volgend jaar door de wijk te maken zal zijn.

Daarvoor komen een aantal borden in de wijk te staan met informatie over de aanwezige natuur zoals fauna en flora, maar nog veel meer. Om deze wandeling onder de aandacht te krijgen kunnen we veel digitaal doen, maar kaartjes, affiches enz. zijn ook nodig en worden van dit bedrag betaald. 

Wij houden u, ook via deze website, op de hoogte.

Het bestuur van de wijkvereniging.

Gezocht !Bestuursleden voor de vereniging.

De wijkvereniging Pijnacker-Noord is destijds opgericht toen de gemeente onze wijk ging renoveren. Daarin heeft de wijkvereniging veel zeggenschap gehad. Ondanks dat het lang heeft geduurd is de wijk naar volle tevredenheid opgeleverd. Toen kwam de coronaperiode waardoor er allerlei activiteiten niet konden doorgaan en ligt het wijkgebeuren een beetje in een slaaptoestand.

Er zijn verschillende bestuursleden geweest die zich hebben ingezet voor de ontwikkeling van de wijk. In 2021 was er al een vacature en nu zijn er nog twee bestuursleden mee gestopt. Het bestuur bestaat nog maar uit drie leden en dat is veel te weinig. We zijn dus naarstig op zoek naar drie enthousiaste leden die ons bestuur willen komen versterken.

Is uw nieuwsgierigheid nu gewekt dan kunt u contact op nemen via de website met de secretaris Dick Grootenboer.