Beste Wijkbewoners

Dankzij jullie is er een mooi bedrag door de onze Plus winkel van Sabine Zondag overgemaakt naar onze penningmeester.
Met dit bedrag willen wij de publiciteit verzorgen van de natuurwandeling die volgend jaar door de wijk te maken zal zijn.

Daarvoor komen een aantal borden in de wijk te staan met informatie over de aanwezige natuur zoals fauna en flora, maar nog veel meer. Om deze wandeling onder de aandacht te krijgen kunnen we veel digitaal doen, maar kaartjes, affiches enz. zijn ook nodig en worden van dit bedrag betaald. 

Wij houden u, ook via deze website, op de hoogte.

Het bestuur van de wijkvereniging.

Actueel nieuws!Zienswijze aardwarmte Ammerlaan

Even een mail om u allen te informeren over het besluit van het bestuur om namens de wijkvereniging de zienswijze te ondersteunen, die als bijlage toegevoegd is.

Velen van jullie zullen deze kaart van het ministerie van Economische zaken en Klimaat hebben ontvangen.
Ter inzage ligt een ontwerp-instemmingsbesluit voor een mijnbouwvergunning voor de volgende 30 jaar om in dit gebied aardwarmte op te mogen pompen.
In onze wijk maken de flatbewoners al gebruik van de aardwarmte via Ammerlaan. De kans bestaat, wanneer iedereen van het gas af moet, dat de mogelijkheid geboden wordt gebruik te maken van het aardwarmtenet van Ammerlaan.
Het is belangrijk dat alles zo goed mogelijk geregeld wordt. Vooral de veiligheid en de risico’s (zie Groningse gasveld) en de informatie naar de bewoners van betrokken wijken of zelfs de hele gemeente.