Statuten

De statuten van de wijkvereniging Pijnacker Noord vindt u  hier.

Huishoudelijk Reglement

Het  Huishoudelijk Reglement van de vereniging is aangepast aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is geworden. Dit nieuwe Huishoudelijk Reglement is vastgesteld door het bestuur van de Wijkvereniging Pijnacker Noord en zal voor instemming worden voorgelegd aan de komende Algemene Ledenvergadering.

Missie

De missie van de wijkvereniging Pijnacker Noord

Het ondersteunen en het nemen van initiatieven waarmee de leefbaarheid, de sociale cohesie en de veiligheid in de wijk Pijnacker-Noord mede met eigen inbreng van bewoners worden bevorderd.

1) Leefbaarheid. De wijkvereniging voert als coproducent van de gemeente de renovatie van de wijk uit. De wijkvereniging zorgt ervoor dat de bewoners goede inspraak krijgen bij de nieuwe inrichting van hun buurt. Doel is een vernieuwde, mooie wijk waarin alle bewoners tot volle tevredenheid wonen.

2) Sociale cohesie. De wijkvereniging organiseert, waar mogelijk in samenwerking met andere organisaties, activiteiten ter versterking van de sociale cohesie in de wijk. Doel is een wijk waarin de bewoners elkaar kennen en, waar nodig, ondersteunen.

3) Veiligheid. De wijkvereniging draagt in samenwerking met de gemeente en de politie bij aan de veiligheid in de wijk door het lopen van rondes waarbij mogelijke gevaren worden gesignaleerd bij bewoners of politie. Doel is een veilige wijk voor alle bewoners.


Gezocht !Bestuursleden voor de vereniging.

De wijkvereniging Pijnacker-Noord is destijds opgericht toen de gemeente onze wijk ging renoveren. Daarin heeft de wijkvereniging veel zeggenschap gehad. Ondanks dat het lang heeft geduurd is de wijk naar volle tevredenheid opgeleverd. Toen kwam de coronaperiode waardoor er allerlei activiteiten niet konden doorgaan en ligt het wijkgebeuren een beetje in een slaaptoestand.

Er zijn verschillende bestuursleden geweest die zich hebben ingezet voor de ontwikkeling van de wijk. In 2021 was er al een vacature en nu zijn er nog twee bestuursleden mee gestopt. Het bestuur bestaat nog maar uit drie leden en dat is veel te weinig. We zijn dus naarstig op zoek naar drie enthousiaste leden die ons bestuur willen komen versterken.

Is uw nieuwsgierigheid nu gewekt dan kunt u contact op nemen via de website met de secretaris Dick Grootenboer.