Statuten

De statuten van de wijkvereniging Pijnacker Noord vindt u  hier.

Huishoudelijk Reglement

Het  Huishoudelijk Reglement van de vereniging is aangepast aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is geworden. Dit nieuwe Huishoudelijk Reglement is vastgesteld door het bestuur van de Wijkvereniging Pijnacker Noord en zal voor instemming worden voorgelegd aan de komende Algemene Ledenvergadering.

Missie

De missie van de wijkvereniging Pijnacker Noord

Het ondersteunen en het nemen van initiatieven waarmee de leefbaarheid, de sociale cohesie en de veiligheid in de wijk Pijnacker-Noord mede met eigen inbreng van bewoners worden bevorderd.

1) Leefbaarheid. De wijkvereniging voert als coproducent van de gemeente de renovatie van de wijk uit. De wijkvereniging zorgt ervoor dat de bewoners goede inspraak krijgen bij de nieuwe inrichting van hun buurt. Doel is een vernieuwde, mooie wijk waarin alle bewoners tot volle tevredenheid wonen.

2) Sociale cohesie. De wijkvereniging organiseert, waar mogelijk in samenwerking met andere organisaties, activiteiten ter versterking van de sociale cohesie in de wijk. Doel is een wijk waarin de bewoners elkaar kennen en, waar nodig, ondersteunen.

3) Veiligheid. De wijkvereniging draagt in samenwerking met de gemeente en de politie bij aan de veiligheid in de wijk door het lopen van rondes waarbij mogelijke gevaren worden gesignaleerd bij bewoners of politie. Doel is een veilige wijk voor alle bewoners.


Bouw van Casa Vita is gestart!

  In de wijk Pijnacker Noord, aan de Meidoornlaan, gaan wij in 2023 en 2024 het woonproject Casa Vita
  realiseren.
  Casa  Vita biedt een thuis aan een gevarieerde doelgroep. Van jong tot oud en verschillende
  gezinssamenstellingen.  
  Variërend van singles en jonge stellen, tot empty nesters en actieve senioren.  
  Casa Vita heeft alles in zich om een gezellige, bruisende woonomgeving te worden, waar iedereen zich
  thuis voelt.
  Gedeelde ruimtes, binnen en buiten, vormen een belangrijk onderdeel van Casa Vita.
  Zo zijn in het omliggende  Meidoornpark diverse doorlooproutes vanuit de omgeving opgenomen.
  Met knusse zitplekken waar bewoners en omwonenden elkaar kunnen ontmoeten voor een gezellig
  praatje. 
  De collectieve binnentuin vormt het hart van Casa Vita. Hier pluk je samen een bos veldbloemen voor de
  huiskamer of ontspan je er met een yoga mat. In de hobbykas kweek je groentes met elkaar of maak je
  gebruik van deelgereedschap.
  Wist je dat er ruim 12 duizend vaste planten, 180 strekkende meter haag, 80 heesters en meer dan 40
  nieuwe bomen in Casa Vita komen?

Lees verder wat de bouwplannen zijn...