Video vergadering op 13 april 2021.

Op uitnodiging van de gemeente hebben wijkverenigingen van Pijnacker-Nootdorp met elkaar via een videoverbinding van gedachten gewisseld. Deze eerste bijeenkomst had een oriënterend karakter. Later zullen vervolgbijeenkomsten georganiseerd worden en kunnen wijkverenigingen kijken wat ze voor elkaar kunnen betekenen.

De woningbouw is voortvarend met de pilot begonnen met verduurzaming van de flat Visserlaan. Eind mei hoopt men klaar te zijn en dan komt er een periode van evaluatie. Afhankelijk van het resultaat daarvan komen flats van de woningbouw ook in aanmerking voor verduurzaming. Eén en ander wordt toegelicht in de nieuwsbrief die binnenkort verschijnt. Ook op de website van Rondom Wonen is veel informatie te vinden.

Het Stanislas project is voorlopig gegund aan Blauwhoed. De keuze van ontwikkelaar is dus gemaakt. Door een ander ontwikkelaar is bezwaar aangetekend en half mei zal daarover uitspraak zijn..

De Energie coöperatie zal nogmaals via de nieuwsbrief en de website onder de aandacht van de leden worden gebracht.

De stukken voor de ALV 2021 zullen online en per post aan de leden worden verstrekt. In de maand mei kunt u de stukken verwachten.

Op verzoek van een lid van de wijkvereniging kijkt het bestuur naar de mogelijkheid om de vijver in Noord te voorzien van een diervriendelijker uitstraling. Eén en ander zal met waterschap Delfland en de gemeente gestalte moeten krijgen. Het bestuur zal zich daarvoor inzetten.

Er is een werkgroep die zich inzet voor egels. Het bestuur van de wijkvereniging zet zich samen met die werkgroep in om een egelsnelweg te realiseren. Doorgangen maken in afscheidingen van tuinen opdat egels vrij door kunnen lopen.

De website is vernieuwd en actueel gemaakt. We hopen dat er veel en kritisch op gekeken wordt. Gaarne reacties als u iets mist of niet mee eens bent. Foto’s van de wijk zijn zeer welkom. www.pijnackernoord.nl 

Om zwerfvuil aan te pakken wil de wijkvereniging bewoners stimuleren om met een grijper en vuilniszak regelmatig door de wijk te lopen en zo de wijk schoon te houden. Daartoe gaan we bij de gemeente vragen om grijpers en vuilniszakken die dan bij ons geleend kunnen worden. Volgende keer meer hierover.

We gaan ook onderzoeken of de buurtapp nog functioneert. 

Graag tot de volgende keer

Bouw van Casa Vita is gestart!

  In de wijk Pijnacker Noord, aan de Meidoornlaan, gaan wij in 2023 en 2024 het woonproject Casa Vita
  realiseren.
  Casa  Vita biedt een thuis aan een gevarieerde doelgroep. Van jong tot oud en verschillende
  gezinssamenstellingen.  
  Variërend van singles en jonge stellen, tot empty nesters en actieve senioren.  
  Casa Vita heeft alles in zich om een gezellige, bruisende woonomgeving te worden, waar iedereen zich
  thuis voelt.
  Gedeelde ruimtes, binnen en buiten, vormen een belangrijk onderdeel van Casa Vita.
  Zo zijn in het omliggende  Meidoornpark diverse doorlooproutes vanuit de omgeving opgenomen.
  Met knusse zitplekken waar bewoners en omwonenden elkaar kunnen ontmoeten voor een gezellig
  praatje. 
  De collectieve binnentuin vormt het hart van Casa Vita. Hier pluk je samen een bos veldbloemen voor de
  huiskamer of ontspan je er met een yoga mat. In de hobbykas kweek je groentes met elkaar of maak je
  gebruik van deelgereedschap.
  Wist je dat er ruim 12 duizend vaste planten, 180 strekkende meter haag, 80 heesters en meer dan 40
  nieuwe bomen in Casa Vita komen?

Lees verder wat de bouwplannen zijn...