Video vergadering op 13 april 2021.

Op uitnodiging van de gemeente hebben wijkverenigingen van Pijnacker-Nootdorp met elkaar via een videoverbinding van gedachten gewisseld. Deze eerste bijeenkomst had een oriënterend karakter. Later zullen vervolgbijeenkomsten georganiseerd worden en kunnen wijkverenigingen kijken wat ze voor elkaar kunnen betekenen.

De woningbouw is voortvarend met de pilot begonnen met verduurzaming van de flat Visserlaan. Eind mei hoopt men klaar te zijn en dan komt er een periode van evaluatie. Afhankelijk van het resultaat daarvan komen flats van de woningbouw ook in aanmerking voor verduurzaming. Eén en ander wordt toegelicht in de nieuwsbrief die binnenkort verschijnt. Ook op de website van Rondom Wonen is veel informatie te vinden.

Het Stanislas project is voorlopig gegund aan Blauwhoed. De keuze van ontwikkelaar is dus gemaakt. Door een ander ontwikkelaar is bezwaar aangetekend en half mei zal daarover uitspraak zijn..

De Energie coöperatie zal nogmaals via de nieuwsbrief en de website onder de aandacht van de leden worden gebracht.

De stukken voor de ALV 2021 zullen online en per post aan de leden worden verstrekt. In de maand mei kunt u de stukken verwachten.

Op verzoek van een lid van de wijkvereniging kijkt het bestuur naar de mogelijkheid om de vijver in Noord te voorzien van een diervriendelijker uitstraling. Eén en ander zal met waterschap Delfland en de gemeente gestalte moeten krijgen. Het bestuur zal zich daarvoor inzetten.

Er is een werkgroep die zich inzet voor egels. Het bestuur van de wijkvereniging zet zich samen met die werkgroep in om een egelsnelweg te realiseren. Doorgangen maken in afscheidingen van tuinen opdat egels vrij door kunnen lopen.

De website is vernieuwd en actueel gemaakt. We hopen dat er veel en kritisch op gekeken wordt. Gaarne reacties als u iets mist of niet mee eens bent. Foto’s van de wijk zijn zeer welkom. www.pijnackernoord.nl 

Om zwerfvuil aan te pakken wil de wijkvereniging bewoners stimuleren om met een grijper en vuilniszak regelmatig door de wijk te lopen en zo de wijk schoon te houden. Daartoe gaan we bij de gemeente vragen om grijpers en vuilniszakken die dan bij ons geleend kunnen worden. Volgende keer meer hierover.

We gaan ook onderzoeken of de buurtapp nog functioneert. 

Graag tot de volgende keer

Gezocht !Bestuursleden voor de vereniging.

De wijkvereniging Pijnacker-Noord is destijds opgericht toen de gemeente onze wijk ging renoveren. Daarin heeft de wijkvereniging veel zeggenschap gehad. Ondanks dat het lang heeft geduurd is de wijk naar volle tevredenheid opgeleverd. Toen kwam de coronaperiode waardoor er allerlei activiteiten niet konden doorgaan en ligt het wijkgebeuren een beetje in een slaaptoestand.

Er zijn verschillende bestuursleden geweest die zich hebben ingezet voor de ontwikkeling van de wijk. In 2021 was er al een vacature en nu zijn er nog twee bestuursleden mee gestopt. Het bestuur bestaat nog maar uit drie leden en dat is veel te weinig. We zijn dus naarstig op zoek naar drie enthousiaste leden die ons bestuur willen komen versterken.

Is uw nieuwsgierigheid nu gewekt dan kunt u contact op nemen via de website met de secretaris Dick Grootenboer.