Vergadering op 13 april 2022

Er is contact geweest met dominee Jelke de Jong van de Acker.
Op dinsdag is er in de Acker van 14.00-16.00 uur gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken.
Hier kunnen bewoners van de wijk Noord ook aan meedoen. Ondanks berichten op de website over vacatures in het bestuur zijn er nog geen reacties ontvangen. Hulp is dringend nodig. 
De ALV 2022 zullen we in juni nog digitaal organiseren omdat het coronavirus nog steeds rondwaart en we geen risico willen nemen om nog met een grote groep bijeen te komen.
In het najaar willen we een avond in de Acker organiseren met het thema energietransitie.
Nadere informatie volgt nog.

Dit was het weer. Graag tot de volgende keer.

Gezocht !Bestuursleden voor de vereniging.

De wijkvereniging Pijnacker-Noord is destijds opgericht toen de gemeente onze wijk ging renoveren. Daarin heeft de wijkvereniging veel zeggenschap gehad. Ondanks dat het lang heeft geduurd is de wijk naar volle tevredenheid opgeleverd. Toen kwam de coronaperiode waardoor er allerlei activiteiten niet konden doorgaan en ligt het wijkgebeuren een beetje in een slaaptoestand.

Er zijn verschillende bestuursleden geweest die zich hebben ingezet voor de ontwikkeling van de wijk. In 2021 was er al een vacature en nu zijn er nog twee bestuursleden mee gestopt. Het bestuur bestaat nog maar uit drie leden en dat is veel te weinig. We zijn dus naarstig op zoek naar drie enthousiaste leden die ons bestuur willen komen versterken.

Is uw nieuwsgierigheid nu gewekt dan kunt u contact op nemen via de website met de secretaris Dick Grootenboer.